logo_sod_ikona

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia 30 marca 2016 zatwierdziło sprawozdania za rok 2015. Wszystkie dokumenty znajdują się w zakładce Sprawozdania. 2016.04.05


rpo

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę na faktyczny brak dostępności usług medycznych dla bezdomnych. Bezdomny jest obywatelem, zatem na mocy konstytucji, ma prawo do opieki lekarskiej i korzystania z tego prawa. Tymczasem wyraźna jest sytuacja, kiedy realizacja tego prawa w praktyce jest zależna od uposażenia materialnego osoby chorej. Nawet bezdomni z ubezpieczeniem zdrowotnym – twierdzi Adam Bodnar – przechodzą nadmiernie skomplikowane procedury dostępu do świadczeń zdrowotnych, które i tak nie są przystosowane do sytuacji osoby bezdomnej, a placówki pomocowe często nie są odpowiednio zaopatrzone w leki. W sprawie zapewnienia równej dostępności usług zdrowotnych Rzecznik apeluje do Ministra Zdrowia. 2016.03.22


PIRP

Informowaliśmy już o liście do Ministra Rozwoju wysłanym przez Sieć Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy, w którym organizacje zwracały uwagę na dyskryminujący je zapis, zakazujący organizowania płatnych staży. Ministerstwo Rozwoju odpowiedziało listem z dnia 1 marca 2016 r., w którym stwierdza, że zgodnie z obowiązującym prawem „staż może być realizowany w organizacjach pozarządowych i przybiera wówczas formę wolontariatu, co oznacza, że podmioty te mogą organizować staże ale mają one charakter wyłącznie nieodpłatny”. Jednocześnie Ministerstwo deklaruje zmianę tych przepisów w najbliższym czasie. Sieć PIRP, której członkiem założycielem jest Stowarzyszenie Otwarte Drzwi dąży do umocnienia pozycji organizacji pozarządowych jako podmiotów realnie wpływających na rozwiązania dotyczące rynku pracy. Poniżej treść listu nadesłanego do PIRP przez Ministerstwo Rozwoju. 2016.03.15

Czytaj dalej


mf

„Wyślij PIT przez Internet z centrum handlowego” to akcja, której pomysłodawcą jest Ministerstwo Finansów. Obejmuje 55 miast w całej Polsce; w Warszawie eksperci z urzędów skarbowych pomogą rozliczyć pit oraz skorzystać z ulg podatkowych w Atrium Reduta (al. Jerozolimskie 148) oraz Atrium Targówek (ul. Głębocka 15). Akcja odbędzie się 11-13 marca w godzinach 12:00-18:00. Należy zabrać ze sobą dokumentację zaświadczającą o dochodach w 2015 roku oraz zeszłoroczne rozliczenie pit. Jeżeli chcemy skorzystać z ulg podatkowych należy też mieć przy sobie stosowne potwierdzenia wydatków. 2016.03.08


Sieć Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy

Sieć Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy (PIRP) zwróciła się do Ministra Rozwoju Mateusza Morawieckiego z pismem o interwencję w sprawie niemożliwości organizowania płatnych staży przez organizacje pozarządowe. Pismo wzywa do zmiany dyskryminujących trzeci sektor zapisów. Jako organizacja zrzeszona w PIRP publikujemy treść listu poniżej. 2016.02.19

Czytaj dalej


rpo_logo_poziomo_z_orlem4-100x

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się do polskiego rządu z apelem o ratyfikację protokołu fakultatywnego do Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Protokół daje możliwość składania skarg na naruszanie przepisów Konwencji. Obecnie, mimo iż Polska ratyfikowała Konwencję, obywatele nie mają możliwości składania skarg na jej łamanie. Wszystkie organizacje mogą przyłączyć się do apelu poprzez wysłanie emaila z informacją o poparciu na adres pana dr. Krzysztofa Kurowskiego z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich: k.kurowski@brpo.gov.pl. Treść apelu do pobrania tutaj. 2016.01.13


miasto_logo_biale_wspolfinansowanie_150w

7 października br. w Urzędzie m.st. Warszawy na ulicy Niecałej 2 zostanie poddany omówieniu Warszawski Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych. Prezentacja, przygotowana przez Urząd Miasta, dostępna jest poniżej. Zachęcamy do partycypacji w ostatecznym kształcie programu. 2015.09.29

Czytaj dalej


cis-kis

W dniu 24 września 2015 Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw. Poniżej zamieszczamy informację na temat zmian, które wprowadza nowelizacja. 2015.09.28

Czytaj dalej


mpips_logo

Za kilka dni zacznie obowiązywać znowelizowana ustawa o pomocy społecznej. Poprawia ona bezpieczeństwo pracy pracownika socjalnego, który odtąd w uzasadnionych sytuacjach będzie mógł korzystać z asysty policji np. podczas wywiadu środowiskowego. Nowelizacja ustala także wymagania dla podmiotów prowadzących szkolenia superwizorów pracy socjalnej oraz osób, które chcą zostać superwizorami. Zmiany, korzystne dla Środowiskowych Domów Samopomocy, dotyczyć będą odpłatności za usługi świadczone przez te placówki. Nowelizacja przynosi też zapis o nieodpłatności przebywania w domu pomocy społecznej dla dorosłego dziecka, którego rodzice sami przebywają w domu pomocy społecznej i zostali pozbawieni praw rodzicielskich. 04.09.2015


Polskie Towarzystwo Psychiatryczne wystosowało protest skierowany do posłów i senatorów w związku z planowaną likwidacją Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i włączenia go do Narodowego Programu Zdrowia. Towarzystwo zwraca uwagę, że zmiana skutkować będzie pominięciem organizacji leczenia i rehabilitacji chorych psychicznie. Wobec wzrostu zachorowań ta dziedzina medycyny nie uzyskałaby odpowiednich środków finansowych. Plany te nie były także konsultowane ze środowiskiem polskich psychiatrów. 03.09.2015