• misja
  • baner1
  • baner2
  • baner3

urzad-pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w dokumencie „Bezrobocie w województwie mazowieckim” podaje szczegółowe dane: statystyczne, porównawcze, pozwalające na prześledzenie trendów dotyczących bezrobocia na terenie Mazowsza. Co 7 bezrobotny pochodzi z woj. mazowieckiego, w listopadzie 2014 stopa bezrobocia w województwie stołecznym wyniosła 9,8%, Mazowsze jest terenem o największym zróżnicowaniu tego zjawiska według powiatów w kraju, zatrudnienie na jego terytorium zwiększa się – to fragmenty wiedzy jaką przynosi publikacja z listopada ubiegłego roku. Lektura warta uwagi. 21.02.2015


Basi Wrońskiej, wyjątkowej szefowej, wyjątkowej Kuchni Czerwony Rower składamy najlepsze imieninowe życzenia. Basiu, jesteś super…
Basi Ośmiałowskiej z okazji imienin, życzenia zdrowia i radości.
współpracownicy

Czytaj dalej


logo_1

24 listopada br. uczestniczyliśmy w konferencji „Partnerstwo na rynku pracy – wyzwanie dla trzech sektorów” zorganizowanej przez Fundację Aktywizacja. Spotkanie było poświęcone nowelizowanej Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przybliżeniu tematyki związanej z działalnością organizacji pozarządowych działających na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych. 26.11.2014


ikona_soc

Dziś, 21 listopada, obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego. Nie wszyscy wiedzą jak odpowiedzialna to praca. W poszanowaniu ludzkiej godności, osoby wykonujące ten zawód, starają się nieść pomoc psychologiczną, materialną, informacyjną, prowadząc człowieka, który znajduje się w trudnej sytuacji życiowej – do przejęcia kontroli nad swoim życiem. Działania te podejmowane są często w niesprzyjających warunkach. Składamy wszystkim pracownikom socjalnym życzenia wytrwałości i siły oraz czerpania sensu ze swojej bardzo potrzebnej pracy.

Czytaj dalej


polska_ukraina

19 listopada br. na posiedzeniu Komisji Dialogu Społecznego ds. Bezdomności podjęto problem imigrantów z Ukrainy. Ludzie ci znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i opuszczają kraj, w którym trwają działania wojenne. Organizacje mające swoich przedstawicieli w Komisji zobowiązały się dostarczyć raporty na temat imigracji ukraińskiej do Biura Pomocy i Projektów Społecznych. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w ostatnim czasie pomogło znaleźć zatrudnienie trzem ukraińskim parom. Przedstawicielką Stowarzyszenia w Komisji jest Aleksandra Kupczyk.


mpips_logo

Od nowego roku mniej przeszkód w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wszystko za sprawą nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która ulepsza finasowanie stanowisk pracy osób niepełnosprawnych. Więcej na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.


gm_ikona_w

Finał IV edycji Giełdy Mocy

22 października był datą wyczekiwaną – ze względu na ogrom przygotowań i działań organizacyjnych, ale także z powodu oczekiwań, jakie wiązaliśmy z IV już edycją Giełdy Mocy. I tym razem hasło wydarzenia: „wyjątkowe spotkanie wyjątkowych kandydatów do pracy z wyjątkowymi pracodawcami” – nie okazało się na wyrost.

Czytaj dalej


Realizatorzy wczorajszego reportażu wyemitowanego w telewizji TVN zastanawiali się nad pracą wykonywaną przez osoby z niepełnosprawnościami. Aby uzyskać odpowiedzi odwiedzili Galerię Apteka Sztuki – Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Otwarte Drzwi. Materiał filmowy oddaje głos samym zainteresowanym. Reportaż polecamy w szczególności pracodawcom, którzy żywią wątpliwości dotyczące zatrudniania niepełnosprawnych pracowników.

Czytaj dalej