• misja
  • baner1
  • baner2
  • baner3

rdc_audycja_ikona

23 października w Radiu RDC psycholog Anna Jaglińska, trener pracy Kamil Sontowski oraz Iga Jendrych – kandydatka tegorocznej Giełdy Mocy, udowadniali, że zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami nie tylko jest możliwe i potrzebne, ale również korzystne dla wszystkich zainteresowanych stron. Zapraszamy do wysłuchania dyskusji. 2015.10.26

Czytaj dalej


wlacz_sie_edit

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi należy do sieci organizacji skupionych w projekcie „Włącz się”, zapoczątkowanym przez hiszpańską Fundację ‚la Caixa’. Projekt aktywizuje osoby defaworyzowane na rynku pracy, zapewniając im szereg usług, i prowadzi do zatrudnienia we współpracujących przedsiębiorstwach. Kluczowy w projekcie jest udział trenerów pracy i doradców zawodowych. Eksponowana jest także społeczna odpowiedzialność biznesu. 2015.10.14

Czytaj dalej


LOGO_ON

5 maja obchodzimy Europejski Dzień Przeciw Dyskryminacji Osób Niepełnosprawnych. Na szczęście posiadamy już stały punkt odniesienia dla dyskursu o niepełnosprawności, a jest nim ratyfikowana przez państwo polskie „Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych”. Niestety należy stwierdzić niedostateczne wdrożenie tego dokumentu, tak aby skutecznie działał na poziomie codziennego życia osoby niepełnosprawnej. Celem pozostaje równość praw w demokratycznym państwie prawa, w tym prawa do godnej pracy. Środowisko osób niepełnosprawnych nadal jest pod tym i innymi względami dyskryminowane. Jest to grupa powszechnie zagrożona ubóstwem. Jeżeli osoba niepełnosprawna posiada jakieś bariery, to przy niewielkich nakładach, zrozumieniu i woli zmiany po stronie decydentów – bariery te można łatwo znieść, jak pokazują przykłady innych państw. Sukces w tej dziedzinie byłby wielkim sukcesem całego społeczeństwa. Nie można bowiem mówić o równi praw, kiedy (dane z 2014 roku Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi zaledwie 23%. Wszystkim osobom niepełnosprawnym, a szczególnie uczestnikom programów Stowarzyszenia życzymy dobrego prawa, tak, aby potancjał każdego z nas mógł wnieść znaczący wkład w powszechne życie społeczne. 05.05.2015

Czytaj dalej


wydzialpsychologiiUW

W tym tygodniu pożegnaliśmy się z czterema studentkami Uniwersytetu Warszawskiego, które odbywały staż w ośrodku Stowarzyszenia Partnerzy w ramach projektu „Zawód psycholog: dostosowanie programów specjalizacji staży dla studentów psychologii UW do wymagań rynku pracy”. Głównym celem stażu było poznanie metody zatrudnienia wspomaganego. Panie studentki miały okazję uczestniczyć m.in. w sesjach społeczności, zajęciach z aktywizacji zawodowej, spotkaniach zespołu zawodowego, a także w monitoringu w miejscach pracy naszych zatrudnionych uczestników razem z trenerami pracy w firmach Develey, KFC, Burger King i Starbucks. Panie bardzo chwaliły możliwość współpracy z naszym zespołem – doceniły wieloaspektowe podejście do pracy z osobami z niepełnosprawnością, różnorodność form wsparcia, dobrą organizację pracy, a także życzliwą atmosferę i pasję, z którą pracujemy. Dziękujemy za tak pozytywną ocenę. Opiekunką stażu była doświadczona trenerka pracy Paulina Ulanowska. 29.04.2015


euse

Dziś w Warszawie spotyka się Rada Europejskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego (EUSE). Rozmowy dotyczyć będą bieżącego funkcjonowania organizacji, zostanie także przedstawiony podręcznik Toolkit for Diversity – efekt zakończonego właśnie projektu EUSE, który zawiera wskazówki dla innych – poza osobami niepełnosprawnymi – grup, mogących być objętymi zatrudnieniem wspomaganym (więźniowie, osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych). Podczas spotkania Polska Unia Zatrudnienia Wspomaganego złoży oficjalny wniosek o członkostwo w EUSE. Wśród uczestników wystąpią współzałożyciele PUZW: Rafał Dziurla (PUZW) oraz Anna Machalica (Stowarzyszenie Otwarte Drzwi). 25.03.2015


gielda_mocy

Projekt Stowarzyszenia Otwarte Drzwi „Giełda Mocy – targi pracy osób z niepełnosprawnościami” w konkursie S3KTOR uzyskał status inicjatywy „zakwalifikowanej i potwierdzonej”. Liczymy na Wasze głosy – mieszkańcy Warszawy mogą wybierać projekty między 25 marca – 30 kwietnia. „Giełda Mocy…” ubiega się o tytuł najlepszej inicjatywy pozarządowej w kategorii projektów interdyscyplinarnych. Z nominowanym projektem można zapoznać się na Facebooku oraz w zakładce Wydarzenia. Lista wszystkich projektów znajduje się na stronie Urzędu Miasta. Celem konkursu S3KTOR jest wytypowanie dziesięciu najlepszych warszawskich inicjatyw minionego roku, realizowanych przez organizacje pożytku publicznego. 24.03.2015


trener_pracy

„Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych” jest projektem mającym na celu opracowanie i wdrożenie innowacyjnego narzędzia, obejmującego ujednolicenie procedury naboru, szkolenia, monitorowania i zarządzania pracą trenerów pracy. Raport „Wytyczne dotyczące świadczenia usług trenera pracy” znajduje się w fazie konsultacyjnej, co oznacza możliwość zgłaszania opinii i uwag do tego dokumentu. 13.03.2015

Czytaj dalej


mpips_logo

Dobra informacja dla osób poszukujących zatrudnienia. Dla wprowadzonych w ubiegłym roku rozwiązań wspomagających osoby bezrobotne Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej znalazło więcej funduszy. Instrumenty takie jak: bony zatrudnieniowe, refundacja składek, granty na telepracę, świadczenia aktywizacyjne i in. będą w 2015 roku finansowane kwotą zwiększoną do 5,5 mld. Można wnosić, że wprowadzenie tych regulacji przyczyniło się do zatrzymania stopy bezrobocia na poziomie 12%, podczas gdy rok temu współczynnik ten wynosił prawie 14%. Wzrasta także liczba ofert pracy. 12.03.2015


3sektor

Z radością informujemy o zakwalifikowaniu projektu Stowarzyszenia Otwarte Drzwi „Giełda Mocy – targi pracy osób z niepełnosprawnościami” do konkursu S3KTOR 2014 w kategorii projektów interdyscyplinarnych . Informacje o przedsięwzięciu znajdują się w zakładce projekty oraz wydarzenia. Liczymy na powtórzenie sukcesu z roku ubiegłego, kiedy to projekt „W słabości siła” zwyciężył w kategorii „pomoc społeczna”. Informacje o konkursie znajdują się na stronach Urzędu Miasta. 24.02.2015


wlacz_sie_edit

Od dnia 1 grudnia 2014 Stowarzyszenie Otwarte Drzwi realizuje program „Włącz się” finansowany przez hiszpańską Fundację „La Caixa”, którego celem jest aktywizacja zawodowa osób z grup defaworyzowanych w tym m.in. osób bezdomnych, karanych, niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych. Szczegóły w zakładce Projekty. 05.02.2015