bezrobocie

Obchodzimy dziś Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem. Stopa bezrobocia w marcu tego roku wyniosła 10 procent i zauważa się niewielkie obniżenie tego wskaźnika. Porównując ten wynik ze średnim bezrobociem w Unii Europejskiej, Polska znajduje się w pośrodku krajów stowarzyszonych. Jednak sprawa młodych bezrobotnych daje nam jedno z ostatnich miejsc, nawet mimo milionów młodych osób, które zdecydowały się na pracę zagranicą. Bezrobocie nie jest wyłącznie sprawą statystyki. Szczególnie długotrwałe pozostawanie bez pracy generuje szereg problemów dla osoby, która nie może znaleźć zatrudnienia, włącznie z niską samooceną, poczuciem utraty sensu, nie wspominając o trudnościach związanych z zapewnieniem sobie egzystencjalnego minimum. Agencja Zatrudnienia działająca w Stowarzyszeniu mieści się przy ulicy Targowej 82. 2016.04.11


spotkanie_aps_edited

31 marca członkowie Zespółu Zawodowego Stowarzyszenia brali udział w międzynarodowej konferencji naukowej „Niepełnosprawni w zakładzie pracy”. Wydarzenie odbyło się w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, z którą współpracujemy już od dłuższego czasu. 2016.04.06

Czytaj dalej


Sieć Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy

Sieć Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy (PIRP) zwróciła się do Ministra Rozwoju Mateusza Morawieckiego z pismem o interwencję w sprawie niemożliwości organizowania płatnych staży przez organizacje pozarządowe. Pismo wzywa do zmiany dyskryminujących trzeci sektor zapisów. Jako organizacja zrzeszona w PIRP publikujemy treść listu poniżej. 2016.02.19

Czytaj dalej


Giełda Mocy to targi pracy, ale jedyne w swoim rodzaju. Projekt promuje zatrudnienie wspomagane w szczególny gielda_mocysposób – kojarząc przygotowanych do pracy pracowników z niepełnosprawnościami z pracodawcami w „odwróconej” formule. Przedstawiciele firm są zapraszani, aby poznać potencjalnych pracowników – rzetelnych, solidnych i zmotywowanych do podjęcia zatrudnienia i potrafiących zaprezentować swoje atuty w czasie bezpośredniego spotkania. Giełda Mocy to odpowiedź na niewykorzystaną szansę, jaką jest zatrudnianie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Statystyki są niestety bezlitosne. Mimo korzystnych dla pracodawców przepisów prawnych, wciąż utrzymuje się stereotyp blokujący dostęp do zatrudnienia niepełnosprawnym pracownikom.

W zasięgu zainteresowania Giełdy Mocy są dwie grupy społeczne, które projekt zamierza zbliżyć. Z jednej strony to osoby niepełnosprawne poszukujące zatrudnienia i gotowe je podjąć, z drugiej pracodawcy otwartego rynku pracy, którzy interesują się korzyściami wynikającymi z zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Jednym z celów projektu jest też uświadomienie pracodawców, że zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego – to dobra inwestycja. Chcemy, aby wskutek naszych działań, przedstawiciele firm, którzy przyjdą do Galerii Apteka Sztuki, gdzie będzie miał miejsce właściwy finał projektu – wyszli z ugruntowaną wiedzą, o tym co pracownik posiadający orzeczenie o niepełnosprawności może dać ich przedsiębiorstwom.

Poprzez realizację projektu Giełda Mocy chcemy powiedzieć: warto zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami. Naszym celem jest dostarczenie im możliwości podniesienia swoich kompetencji zawodowych i doprowadzenie do zatrudnienia. Chcemy także przyczynić się do zmiany społecznej, która polegałaby na zmianie percepecji osoby niepełnosprawnej wchodzącej w rolę pracownika. Promujemy i propagujemy wiedzę o zatrudnieniu wspomaganym i roli trenera pracy w tym procesie.


rdc_audycja_ikona

23 października w Radiu RDC psycholog Anna Jaglińska, trener pracy Kamil Sontowski oraz Iga Jendrych – kandydatka tegorocznej Giełdy Mocy, udowadniali, że zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami nie tylko jest możliwe i potrzebne, ale również korzystne dla wszystkich zainteresowanych stron. Zapraszamy do wysłuchania dyskusji. 2015.10.26

Czytaj dalej


wlacz_sie_edit

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi należy do sieci organizacji skupionych w projekcie „Włącz się”, zapoczątkowanym przez hiszpańską Fundację ‚la Caixa’. Projekt aktywizuje osoby defaworyzowane na rynku pracy, zapewniając im szereg usług, i prowadzi do zatrudnienia we współpracujących przedsiębiorstwach. Kluczowy w projekcie jest udział trenerów pracy i doradców zawodowych. Eksponowana jest także społeczna odpowiedzialność biznesu. 2015.10.14

Czytaj dalej


LOGO_ON

5 maja obchodzimy Europejski Dzień Przeciw Dyskryminacji Osób Niepełnosprawnych. Na szczęście posiadamy już stały punkt odniesienia dla dyskursu o niepełnosprawności, a jest nim ratyfikowana przez państwo polskie „Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych”. Niestety należy stwierdzić niedostateczne wdrożenie tego dokumentu, tak aby skutecznie działał na poziomie codziennego życia osoby niepełnosprawnej. Celem pozostaje równość praw w demokratycznym państwie prawa, w tym prawa do godnej pracy. Środowisko osób niepełnosprawnych nadal jest pod tym i innymi względami dyskryminowane. Jest to grupa powszechnie zagrożona ubóstwem. Jeżeli osoba niepełnosprawna posiada jakieś bariery, to przy niewielkich nakładach, zrozumieniu i woli zmiany po stronie decydentów – bariery te można łatwo znieść, jak pokazują przykłady innych państw. Sukces w tej dziedzinie byłby wielkim sukcesem całego społeczeństwa. Nie można bowiem mówić o równi praw, kiedy (dane z 2014 roku Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi zaledwie 23%. Wszystkim osobom niepełnosprawnym, a szczególnie uczestnikom programów Stowarzyszenia życzymy dobrego prawa, tak, aby potancjał każdego z nas mógł wnieść znaczący wkład w powszechne życie społeczne. 05.05.2015

Czytaj dalej


wydzialpsychologiiUW

W tym tygodniu pożegnaliśmy się z czterema studentkami Uniwersytetu Warszawskiego, które odbywały staż w ośrodku Stowarzyszenia Partnerzy w ramach projektu „Zawód psycholog: dostosowanie programów specjalizacji staży dla studentów psychologii UW do wymagań rynku pracy”. Głównym celem stażu było poznanie metody zatrudnienia wspomaganego. Panie studentki miały okazję uczestniczyć m.in. w sesjach społeczności, zajęciach z aktywizacji zawodowej, spotkaniach zespołu zawodowego, a także w monitoringu w miejscach pracy naszych zatrudnionych uczestników razem z trenerami pracy w firmach Develey, KFC, Burger King i Starbucks. Panie bardzo chwaliły możliwość współpracy z naszym zespołem – doceniły wieloaspektowe podejście do pracy z osobami z niepełnosprawnością, różnorodność form wsparcia, dobrą organizację pracy, a także życzliwą atmosferę i pasję, z którą pracujemy. Dziękujemy za tak pozytywną ocenę. Opiekunką stażu była doświadczona trenerka pracy Paulina Ulanowska. 29.04.2015


euse

Dziś w Warszawie spotyka się Rada Europejskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego (EUSE). Rozmowy dotyczyć będą bieżącego funkcjonowania organizacji, zostanie także przedstawiony podręcznik Toolkit for Diversity – efekt zakończonego właśnie projektu EUSE, który zawiera wskazówki dla innych – poza osobami niepełnosprawnymi – grup, mogących być objętymi zatrudnieniem wspomaganym (więźniowie, osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych). Podczas spotkania Polska Unia Zatrudnienia Wspomaganego złoży oficjalny wniosek o członkostwo w EUSE. Wśród uczestników wystąpią współzałożyciele PUZW: Rafał Dziurla (PUZW) oraz Anna Machalica (Stowarzyszenie Otwarte Drzwi). 25.03.2015


gielda_mocy

Projekt Stowarzyszenia Otwarte Drzwi „Giełda Mocy – targi pracy osób z niepełnosprawnościami” w konkursie S3KTOR uzyskał status inicjatywy „zakwalifikowanej i potwierdzonej”. Liczymy na Wasze głosy – mieszkańcy Warszawy mogą wybierać projekty między 25 marca – 30 kwietnia. „Giełda Mocy…” ubiega się o tytuł najlepszej inicjatywy pozarządowej w kategorii projektów interdyscyplinarnych. Z nominowanym projektem można zapoznać się na Facebooku oraz w zakładce Wydarzenia. Lista wszystkich projektów znajduje się na stronie Urzędu Miasta. Celem konkursu S3KTOR jest wytypowanie dziesięciu najlepszych warszawskich inicjatyw minionego roku, realizowanych przez organizacje pożytku publicznego. 24.03.2015