OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wczoraj, 15.12.2014 roku, w Galerii Apteka Sztuki, Al. Wyzwolenia 3/5, odbyła się Konferencja Prasowa „poMOC”. Stowarzyszenie zaprezentowało efekty projektu „Zmniejszenie skali bezdomności na dworcach kolejowych oraz ich otoczeniu”.  Była obecna telewizja („Kurier Warszawski”), radio („Trójka Polskie Radio”, „Radio Warszawa”, „Radio Plus”, „Radio Kampus”), prasa („Nowa gazeta praska”, „Żyjmy dłużej”). Odwiedziło nas wielu rozmaitych gości. 16.12.2014

Czytaj dalej


Projekt „Zmniejszenie skali bezdomności na dworcach kolejowych oraz ich otoczeniu”, współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności”, realizowany w porozumieniu z PKP S.A. w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2014 – to najnowsza inicjatywa Stowarzyszenia Otwarte Drzwi w zakresie przeciwdziałania bezdomności. Konferencja prasowa: „poMOC” przedstawi wyniki pracy uzyskane w projekcie.

Praktycy, w tym Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, szacują na podstawie codziennych doświadczeń, że faktyczna liczba osób bezdomnych w Polsce wynosi ok. 40 000 osób, w Warszawie – 3500-4000 osób.

Dworce kolejowe i w Polsce i w Europie są stałym elementem – przystankiem w wędrówkach osób bezdomnych.

Dla właścicieli i administratorów dworców kolejowych bezdomni są problemem, wobec którego są bezradni. Stąd też zrodził się program współpracy z organizacjami pozarządowymi pracującymi na rzecz osób bezdomnych, którego celem jest ograniczenie bezdomności dworcowej.

 • przygotowaliśmy 20 pracowników socjalnych i 10 wolontariuszy do pracy streetworkerskiej.
 • przeprowadziliśmy (i nadal prowadzimy) 470 godzin patroli na terenie dworców kolejowych w Warszawie.
 • przeprowadziliśmy dla pracowników dworców warsztaty nt. bezdomności.
 • wydaliśmy Informator o warszawskich placówkach i formach pomocy dla osób bezdomnych.
 • wydaliśmy Poradnik dla pracowników PKP.
 • przeprowadziliśmy 230 spotkań i rozmów z osobami bezdomnymi.
 • wielokrotnym wsparciem objęliśmy 95 osoby bezdomne.
 • udzieliliśmy informacji, konsultacji ponad 210 osobom bezdomnym.
 • uruchomiliśmy Mobilny punkt wydawania ciepłych posiłków i odzieży przy ul. Młocińskiej 13/15,
 • co tydzień z posiłków korzysta średnio 50 osób (liczba ta rośnie).
 • włączyliśmy do programu wychodzenia z bezdomności 4 osoby.
 • pomogliśmy znaleźć zatrudnienie 20 osobom.
 • wprowadziliśmy do praktyki standard „Streetworking” opracowany w ramach systemowego projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego ze środków EFS.

Efekty tej pracy i podjętych działań przedstawimy na konferencji prasowej w dniu 15.12.2014r. o godz. 11.00 w Galerii Apteka Sztuki ZAZ, al. Wyzwolenia 3/5. Zapraszamy.


streetworking_pomoc

Dziennikarzy, specjalistów i wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w Konferencji Prasowej „poMOC”. W poniedziałek, 15 grudnia, godz. 11.00, Al. Wyzwolenia 3/5 Warszawa, Galeria Apteka Sztuki. Przedstawimy diagnozę i propozycję rozwiązania problemu bezdomności, a zwłaszcza bezdomności ulicznej, dworcowej …
Zapraszamy.

Kontakt:
Katarzyna Wilczyńska
tel. 533 692 121, e-mail: k.wilczynska@otwartedrzwi.pl

Więcej o projekcie i konferencji w zakładce Wydarzenia.


Warszawa jest miastem, w którym liczbę osób bezdomnych szacujemy – jako praktycy od lat zajmujący się problemem bezdomności – na 4000 tys. To wystarczający powód do działania. Przypominamy o akcji „Ciepło, cieplej, najcieplej”. Zbieramy ciepłą odzież, którą przkazujemy osobom bezdomnym regularnie w punkcie na ulicy Młocińskiej w ramach projektu „Zmniejszenie skali bezdomności…”. Wczoraj z tej formy pomocy skorzystało kolejne 50 osób. Szczegóły akcji w zakładce Wydarzenia oraz na Facebooku. 01.12.2014


cieplo

 

Wczoraj w niedzielę 23 listopada br. na placu przy ulicy Młocińskiej przekazaliśmy ponad 60 osobom bezdomnym ciepły posiłek, odzież, obuwie. Radość była ogromna – i tłok. Akcja trwa nadal. Prosimy o dalszą pomoc. Potrzebne są ciepłe kurtki, spodnie, buty, a także żywność. Kontakt: Aleksandra Kupczyk, a.kupczyk@otwartedrzwi.pl. Strona wydarzenia. 24.11.2014


streetworking_plakat_side

Ciepło, cieplej, najcieplej! – to nazwa akcji, która zostanie przeprowadzona 31 grudnia w ramach projektu „Zmniejszenie skali bezdomności na dworcach kolejowych i ich otoczeniu”. Będziemy zbierać odzież dla osób bezdomnych w naszej siedzibie na ulicy Targowej 82. W perspektywie nadchodzącej zimy są to artykuły pierwszej potrzeby. Pełna informacja w zakładce Wydarzenia.


pomoc_ikona

W każda niedzielę przy ul. MŁOCIŃSKIEJ 13/15 prowadzimy mobilny punkt wydawania ciepłego posiłku, a także odzieży dla osób bezdomnych.Streetworkerzy pracują odwiedzając kilka razy w tygodniu warszawskie dworce kolejowe i świadcząc pomoc informacyjną i poradniczą dla osób bezdomnych.

Czytaj dalej