logowwa_s

Niedawno donosiliśmy o planach ratusza dotyczących rewitalizacji prawobrzeżnej części miasta. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz w sobotę 25 kwietnia, tuż przed konsultacjami społecznymi, odwiedziła Pragę-Północ. Na Targowej 82, gdzie mieści się siedziba Stowarzyszenia zapoznała się z Kuchnią Czerwony Rower oraz Centrum Pomocy Wzajemnej „Dom za Bramą”. Władze miasta mają szeroko zakrojone plany zmiany przestrzeni miejskiej i poprawy jakości życia mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy. Polepszeniu ma ulec infrastruktura, ma także przybyć miejsc pracy. Budżet przedsięwzięcia wynosi 1,4 mld zł. 27.04.2015

Czytaj dalej


podpis_prezydent

Prezydent RP Bronisław Komorowski złożył oficjalny podpis pod konwencją antyprzemocową. Dokument w niektórych środowskich budził kontrowersje jako akt prawny wprowadzający „zbyt głębokie zmiany kulturowe”. Prezydent zaznaczył, że jednoznacznie opowiada się po stronie ofiar. Głębokich zmian kulturowych raczej nie powinniśmy się spodziewać, jednakże obrona prawna słabszych i pokrzywdzonych jest zwyczajnie słusznym zachowaniem. 13.04.2015


ofop

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi podpisało się pod „Listem otwartym w sprawie dialogu społecznego”, wystosowanym przez Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych do strony rządowej, w związku z pracami nad nową formułą dialogu społecznego. Sygnatariusze zwracają uwagę na pominięcie w dyskusji interesów wielu zainteresowanych grup społecznych. Organizacje zauważające ten problem mogą złożyć swój podpis na stronie NGO.pl. 26.03.2015


wrdpp

16 marca 2015r. ogłoszono listę kandydatów do Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W tym dniu jednocześnie ruszyło głosowanie, które potrwa do 17 kwietnia 2015r. Każda organizacja działająca na terenie Warszawy może oddać głos na nie więcej niż 10 kandydatur umieszczonych na liście. Kadencja członków Rady będzie obowiązywała przez okres dwóch lat. W tym czasie ich głównym zadaniem będzie podejmowanie działań na rzecz poprawy funkcjonowania III sektora oraz ścisła współpraca z miastem. Poniżej można uzyskać więcej informacji na temat kandydatów: www.ngo.um.warszawa.pl. 17.03.2015


trener_pracy

„Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych” jest projektem mającym na celu opracowanie i wdrożenie innowacyjnego narzędzia, obejmującego ujednolicenie procedury naboru, szkolenia, monitorowania i zarządzania pracą trenerów pracy. Raport „Wytyczne dotyczące świadczenia usług trenera pracy” znajduje się w fazie konsultacyjnej, co oznacza możliwość zgłaszania opinii i uwag do tego dokumentu. 13.03.2015

Czytaj dalej


manifa

Wczoraj, 8 marca, przez Warszawę przeszła Manifa, w tym roku pod hasłem „Wszystkie jesteśmy u siebie”. Za jeden z najważniejszych tegorocznych tematów organizatorki uznały sytuację niepełnosprawnych kobiet, które są dyskryminowane podwójnie: ze względu na płeć i niepełnosprawność. Wykluczenie w tym przypadku można nazwać „spiętrzonym” – niepełnosprawne kobiety częściej doświadczają przemocy i dyskryminacji, nie wspomninając już o barierach jakie napotyka każda osoba niepełnosprawna. 09.03.2015


irena_chmiel

Dziś ostatni dzień pracy Zastępcy Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych – pani Ireny Chmiel. Nasza współpraca ma za sobą historię 20 lat i za ten czas bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy za życzliwość i wsparcie w pokonywaniu trudności. Życzymy zdrowia, radości w nowych działaniach. 27.02.2015


msulogo_edit

Kim Egan, studentka pracy socjalnej w USA, zgodziła się nawiązać z nami współpracę wolontariacką, która pozostaje w związku z jej zainteresowaniami zawodowymi oraz właśnie przygotowywaną pracą dyplomową. Kim zamierza porównać system opieki społecznej w Polsce i USA. Uzgodniliśmy wspólne rozmowy w języku angielskim o problemach społecznych. 22.01.2015

Czytaj dalej


mir

Zostały jeszcze dwa dni na zgłaszanie uwag do przygotowywanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020″. Dokument wraz z formularzem zgłaszania uwag dostępny jest na stronie Ministerstwa. Swoje propozycje można przesłać do 23 stycznia br. Ma on normować i standaryzować usługi z obszaru wymienionego w tytule, a także określa szereg zagadnień, które się z tym wiążą. 21.01.2015


sejm

13 stycznia br. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny rozpatrywała odpowiedź Ministra Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr. 3 w sprawie finansowania Środowiskowych Domów Samopomocy. W obradach Otwarte Drzwi reprezentowała kierowniczka ŚDS Stowarzyszenia Marta Żukowska. 14.01.2015

Czytaj dalej