bezdomny na ulicy

Anna Machalica-Pułtorak, Prezes honorowa Stowarzyszenia Otwarte Drzwi i działaczka na rzecz rozwiązania problemu bezdomności w Polsce i Damian Apotoluk, w Stowarzyszeniu realizujący Program Wychodzenia z Bezdomności, w audycji Zestaw Powiększony opowiadają o tym problemie z eksperckiego punktu widzenia oraz perspektywy przeżyć osoby, dla której pojęcie bezdomności nie jest czymś odrębnym od własnego doświadczenia. Fragment audycji z naszym udziałem poniżej. Link do strony TVP Warszawa z całością programu24.08.2015

Czytaj dalej


porozumienie

Powołano nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Stanowisko to obejmuje dr Adam Bodnar. W tajnym głosowaniu wiceprezesa Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka poparło 41 senatorów, 39 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Nowy Rzecznik obejmie urząd po złożeniu ślubowania przed Sejmem. Więcej na stronie RPO. 21.08.2015


mpips_logo

W dniu 9 lipca br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz podległego mu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przedstawicielami Warsztatów Terapii Zajęciowej z całego kraju. To już drugie takie spotkanie, którego przedmiotem był poważny problem społeczny, jakim jest zagrożenie podstaw finansowych dla stabilnego funkcjonowania i dalszej realizacji misji WTZ jako instytucji użyteczności publicznej. W spotkaniu uczestniczył osobiście Minister Władysław Kosiniak–Kamysz. 17.07.2015

Czytaj dalej


plakat_kongres2

16 września br. w Warszawie, w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej podczas Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, każdy kto prześle formularz zgłoszeniowy, będzie mógł wziąć udział w dyskusji o poziomie przestrzegania praw osób z niepełnosprawnościami w kontekście zapisów ratyfikowanej przez Polskę Konwencji ONZ o prawach Osób z Niepełnosprawnościami. 15.07.2015

Czytaj dalej


Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności

Działania organizacji skupionych wokół Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności, które kwestionowały niekorzytne ze względu na osoby bezdomne zmiany w ustawie o pomocy społecznej – odniosły skutek. Posłowie ponownie skierowali projekt ustawy do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która ma zająć się zgłoszonymi poprawkami. Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli przyłączyć się do apelu „Maraton listów w sprawie zmian w bezdomności”. 08.07.2015


Dołącz do nas!