bezdomny na ulicy

Anna Machalica-Pułtorak, Prezes honorowa Stowarzyszenia Otwarte Drzwi i działaczka na rzecz rozwiązania problemu bezdomności w Polsce i Damian Apotoluk, w Stowarzyszeniu realizujący Program Wychodzenia z Bezdomności, w audycji Zestaw Powiększony opowiadają o tym problemie z eksperckiego punktu widzenia oraz perspektywy przeżyć osoby, dla której pojęcie bezdomności nie jest czymś odrębnym od własnego doświadczenia. Fragment audycji z naszym udziałem poniżej. Link do strony TVP Warszawa z całością programu24.08.2015

Czytaj dalej


porozumienie

Powołano nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Stanowisko to obejmuje dr Adam Bodnar. W tajnym głosowaniu wiceprezesa Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka poparło 41 senatorów, 39 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Nowy Rzecznik obejmie urząd po złożeniu ślubowania przed Sejmem. Więcej na stronie RPO. 21.08.2015


mpips_logo

W dniu 9 lipca br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz podległego mu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przedstawicielami Warsztatów Terapii Zajęciowej z całego kraju. To już drugie takie spotkanie, którego przedmiotem był poważny problem społeczny, jakim jest zagrożenie podstaw finansowych dla stabilnego funkcjonowania i dalszej realizacji misji WTZ jako instytucji użyteczności publicznej. W spotkaniu uczestniczył osobiście Minister Władysław Kosiniak–Kamysz. 17.07.2015

Czytaj dalej


plakat_kongres2

16 września br. w Warszawie, w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej podczas Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, każdy kto prześle formularz zgłoszeniowy, będzie mógł wziąć udział w dyskusji o poziomie przestrzegania praw osób z niepełnosprawnościami w kontekście zapisów ratyfikowanej przez Polskę Konwencji ONZ o prawach Osób z Niepełnosprawnościami. 15.07.2015

Czytaj dalej


Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności

Działania organizacji skupionych wokół Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności, które kwestionowały niekorzytne ze względu na osoby bezdomne zmiany w ustawie o pomocy społecznej – odniosły skutek. Posłowie ponownie skierowali projekt ustawy do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która ma zająć się zgłoszonymi poprawkami. Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli przyłączyć się do apelu „Maraton listów w sprawie zmian w bezdomności”. 08.07.2015


rpo_logo

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawiła sprawozdanie o realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Przypomnijmy, że ratyfikowanie Konwencji było olbrzymim sukcesem całego środowiska osób niepełnosprawnych, lub mówiąc prościej – wszystkich myślących w kategoriach równości praw. Wśród szeregu uwag i postulatów Irena Lipowicz podnosi m.in. odstąpienie od zakazów małżeńskich, silniejszą ochronę przed dyskryminacją, stosowanie wymogów uniwersalnego projektowania, czy wprowadzenie gwarantowanych usług rehabilitacyjnych. W spotkaniu uczestniczył Jarosław Duda – pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych. Przedstawiono także Społeczny Raport Alternatywny, który również był przedmiotem dyskusji. 02.07.2015


resize_image

W dniach 15-16 czerwca 2015 roku w Warszawie odbyło się spotkanie założycielskie Sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy, w którym również i my uczestniczyliśmy. Spotkanie było adresowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się aktywizacją zawodową i szeroko pojętym rynkiem pracy, zgłaszających chęć przyłączenia się do pierwszej w Polsce sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy (PIRP).

Czytaj dalej


_DSC0273

Panie Marszałku, Szanowni Państwo,

Proszę, wyobraźcie sobie Państwo łąkę, a na niej pięknego rumaka, który skubie mizerną trawkę, choć za ogrodzeniem jest piękna łąka z bujną trawą. Nasz rumak nie może tam się przenieść, nie może nawet ogrodzenia przeskoczyć, bo…jest spętany. Uczciwie mówiąc – chwała gospodarzowi, że zorganizował tę łąkę; ale gospodarz każe mu skubać ciągle tę samą mizerną trawkę i nie pozwala ani galopować, ani poczuć wiatru w nozdrzach, ani spełnić istotę potencjału swojego życia. Musi dreptać. Jeżeli tak będzie dłużej dreptał i skubał, nie będzie rumakiem, będzie zaledwie elementem kiczowatego landszaftu, może zwierzęciem pociągowym, dzień po dniu wykonującym te same mało owocne czynności.

Czytaj dalej


andrzej-duda

Znamy już wyniki drugiej tury wyborów na urząd Prezydenta RP ogłoszone przez PKW. Przy frekwencji nieznacznie przekraczającej 55% Andrzej Duda zdobył 51,55% głosów, wygrywając tym samym z urzędującym Prezydentem Bronisławem Komorowskim, na którego zagłosowało 48,45% obywateli biorących udział w wyborach. Prezydentowi elektowi życzymy jak najlepszej prezydentury oraz spełnienia obietnic wyborczych. 26.05.2015


LOGO_ON

5 maja obchodzimy Europejski Dzień Przeciw Dyskryminacji Osób Niepełnosprawnych. Na szczęście posiadamy już stały punkt odniesienia dla dyskursu o niepełnosprawności, a jest nim ratyfikowana przez państwo polskie „Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych”. Niestety należy stwierdzić niedostateczne wdrożenie tego dokumentu, tak aby skutecznie działał na poziomie codziennego życia osoby niepełnosprawnej. Celem pozostaje równość praw w demokratycznym państwie prawa, w tym prawa do godnej pracy. Środowisko osób niepełnosprawnych nadal jest pod tym i innymi względami dyskryminowane. Jest to grupa powszechnie zagrożona ubóstwem. Jeżeli osoba niepełnosprawna posiada jakieś bariery, to przy niewielkich nakładach, zrozumieniu i woli zmiany po stronie decydentów – bariery te można łatwo znieść, jak pokazują przykłady innych państw. Sukces w tej dziedzinie byłby wielkim sukcesem całego społeczeństwa. Nie można bowiem mówić o równi praw, kiedy (dane z 2014 roku Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi zaledwie 23%. Wszystkim osobom niepełnosprawnym, a szczególnie uczestnikom programów Stowarzyszenia życzymy dobrego prawa, tak, aby potancjał każdego z nas mógł wnieść znaczący wkład w powszechne życie społeczne. 05.05.2015

Czytaj dalej