• misja
  • baner1
  • baner2
  • baner3

PFRON

Elżbieta Rafalska, Minister Pracy i Polityki Społecznej, w dniu 22 lutego, powołała na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu PFRON ds. finansowych Tomasza Maruszewskiego. Nowy członek Zarządu PFRON jest z wykształcenia dr. zarządzania, posiada wieloletnie doświadczenie jako pracownik służby cywilnej. Zajmował m.in stanowisko dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie. Jest też dyplomowanym doradcą podatkowym. 2016.02.24

Czytaj dalej


wlacz_sie_edit

W dniu dzisiejszym pracownicy Fundacji Aktywizacja, Fundacji Integracja, Stowarzyszenia SPOZA oraz Stowarzyszenia Otwarte Drzwi – organizacji pracujących z osobami niepełnosprawnymi i promującymi ich zatrudnianie, przeprowadzili w siedzibie firmy UPS, największej firmy przewozowej, szkolenie dotyczące zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Pracownikom UPS zostały przekazane informacje o specyfice i korzyściach wynikających z zatrudniania osób niepełnosprawnych. Szczególny wkład w spotkanie wniosła pani Marta Abczyńska, beneficjentka Stowarzyszenia, opowiadając o swoich doświadczeniach związanych z pracą. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi reprezentowały także trenerka pracy Paulina Ulanowska oraz kierowniczka Agencji Zatrudnienia Iwona Graczyk. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Włącz się” Fundacji „la Caixa”, który tworzy powiązania między przedsiębiorstwami społecznie odpowiedzialnymi a organizacjami pozarządowymi wspierającymi integrację zawodową osób wykluczonych społecznie. 2016.02.23


spoleczna-strategia-warszawy

9 lutego br. przedstawiciele Biur Urzędu m.st. Warszawy, Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, Komisji Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności oraz Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych spotkali się, aby podsumować wyniki ewaluacji Warszawskiego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2020. 2016.02.16

Czytaj dalej


niepelnosprawnik_ikona

Wyszukiwarka miejsc dostępnych – Niepełnosprawnik.pl – właśnie stała się jeszcze łatwiejsza w użyciu i lepiej spełniająca standardy dostępności. Posiada czytelniejszy interfejs użytkownika, uaktualnieniu poddana została baza miejsc publicznych. Ponieważ „Korzystanie z przestrzeni publicznej i dostęp do informacji są jednymi z podstawowych praw człowieka”, Niepełnosprawnik.pl stanowi dużą pomoc w korzystaniu z przestrzeni miejskiej dla osób z wieloma rodzajami niepełnosprawności. Sprawdza się tak samo dobrze podczas korzystania z komputera i urządzeń przenośnych. Pomysłodawcą wyszukiwarki jest Fundacja TUS. 2016.02.08

Czytaj dalej


rpo_logo_poziomo_z_orlem4-100x

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się do polskiego rządu z apelem o ratyfikację protokołu fakultatywnego do Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Protokół daje możliwość składania skarg na naruszanie przepisów Konwencji. Obecnie, mimo iż Polska ratyfikowała Konwencję, obywatele nie mają możliwości składania skarg na jej łamanie. Wszystkie organizacje mogą przyłączyć się do apelu poprzez wysłanie emaila z informacją o poparciu na adres pana dr. Krzysztofa Kurowskiego z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich: k.kurowski@brpo.gov.pl. Treść apelu do pobrania tutaj. 2016.01.13


ikonaON2015

W 1992 roku postanowieniem Organizacji Narodów Zjednoczonych został ustanowiony Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Dzień ten przypada na 3 grudnia. Kraje członkowskie ONZ podsumowują swoje działania na rzecz reintegracji społecznej osób z niepełnosprawnościami, zastanawiają się nad polityką skierowaną do tej grupy obywateli. 2015.12.03

Czytaj dalej


logo_prdon

19 listopada Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przekazała nominację na stanowisko Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Krzysztofowi Michałkiewiczowi, który zastąpił na tym stanowisku Jarosława Dudę. 2015.27.11


stara_prochownia

29 października w Teatrze Stara Prochownia niepełnosprawni twórcy prezentowali prace plastyczne. W ich gronie znaleźli się także uczestnicy Ośrodka Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej prowadzonego przez Stowarzyszenie. 2015.11.02

Czytaj dalej


agnieszka

Premiera filmu „Agnieszka” w dniu wydarzenia Giełda Mocy była jednym z kulminacyjnych punktów spotkania. Produkcja przedstawia historię Agnieszki, która mimo swojej niepełnosprawności i lęków, jakie z niej wynikają, osiągnęła sukces. Oglądając film zapoznajemy się z sytuacją bohaterki, jej otoczeniem społecznym oraz silnym dążeniem do zmiany swojej sytuacji. Historia przedstawiona w filmie nie jest fikcyjna, film „Agnieszka” to krótki dokument, z którego – miejmy nadzieję – czerpać mogą inspirację wszyscy, którzy wątpią we własne możliwości. 2015.11.02

Czytaj dalej


gielda_final_ikona

Wczoraj byliśmy świadkami i uczestnikami jedynego w swoim rodzaju wydarzenia: finału 5 edycji projektu Giełda Mocy. Adresowany do środowiska biznesowego, łączący osoby niepełnosprawne podczas bezpośrednich spotkań z pracodawcami – projekt, mimo swojego finału – nie skończył się. Będziemy na bieżąco informować o postępach zawodowych naszych kandydatów, nowych partnerstwach, naszej obecności w mediach spowodowanej sukcesem Giełdy Mocy. Już teraz w witrynie projektu można zobaczyć fotorelację, przeczytać wywiad z pracodawcą obecnym podczas wydarzenia oraz obejrzeć reportaż Telewizyjnego Kuriera Warszawskiego. 2015.10.29