warszawa_w_kwiatach

Ośrodek Stowarzyszenia przy ulicy Białobrzeskiej otrzymał nagrodę od burmistrz dzielnicy Ochota Katarzyny Łęgiewicz, przyznawaną w konkursie „Warszawa w kwiatach i zieleni”. Konkurs promuje zieleń jako wartościowy element przestrzeni miejskiej. Jego inicjatorem w 1935 roku był prezydent miasta Stefan Starzyński. 2015.11.04


firr

Anna Machalica-Pułtorak, Prezes Honorowa Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, otrzymała tytuł Ambasadora Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami. Tytuł ten zostaje przyznany tym, którzy „aktywnie walczyli o te prawa w ramach projektu Monitoring obywatelski” realizowanego przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego wraz z partnerami. Wyróżnienie zostało przyznane przez Rzecznika Praw Obywatelskich. 18.09.2015

Czytaj dalej


caritas

Caritas Kielecka otrzymała nagrodę ministra pracy i polityki społecznej z okazji dnia pracownika socjalnego za „tworzenie sieci placówek pomocowych dla szerokiego kręgu beneficjentów” oraz „nowatorskie rozwiązania, które dobrze służą ideom nowoczesnej pomocy społecznej”. Imponujące dzieło. Serdecznie gratulujemy. 24.11.2014.


Tytuł „Firma Przyjazna Nauce” przyznawany jest przez Katedrę Zarządzania Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi otrzymało go za udział w międzynarodowym projekcie zmierzającym do wypracowania modelu strategicznego podejścia do pozyskiwania i wykorzystywania wsparcia w zarządzaniu rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dziękujemy za wyróżnienie.

Czytaj dalej


Stowarzyszenie Otwarte Drzwi jako jedna z ośmiu stołecznych organizacji zostało wyróżnione Nagrodą m. st. Warszawy. Nagrody za „szczególne zasługi dla Miasta” wręczono podczas uroczystej sesji Rady m. st. Warszawy 31 lipca 2014 na Zamku Królewskim. Dziękujemy za tak wspaniałe docenienie naszej pracy, jednocześnie gratulujemy pozostałym laureatom.

Czytaj dalej


Dołącz do nas!