• misja
  • baner1
  • baner2
  • baner3
Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Osoby z niepełnosprawnością, głównie intelektualną i psychiczną, pełniące rolę edukatorów społecznych/trenerów – w tym jest siła. Dzięki wiedzy zdobytej poprzez swoje osobiste doświadczenia, refleksje i kompetencje poprowadzą szereg spotkań (treningów, warsztatów) m.in. w warszawskich szkołach masowych, specjalnych i integracyjnych.

Czytaj dalej


Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Organizator konkursu Fundacja Jedyna Taka wspólnie ze współorganizatorem Miasto Stołeczne Warszawa i partnerami projektu zachęca wszystkie kraje do integracji i zgłoszenia swoich przedstawicielek do konkursu Miss Świata na Wózku 2017. Czytaj dalej


Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

6 czerwca 2017r. w Warszawie odbyły się „III Mazowieckie Spotkania z Ekonomią Społeczną”. W trakcie Mazowieckich Spotkań, już po raz drugi – wręczone zostały Wyróżnienia „Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej 2017” dla najlepiej funkcjonujących pomiotów ekonomii społecznej na Mazowszu. Czytaj dalej


DOM


Stowarzyszenie Otwarte Drzwi zaprasza dzieci i młodzież – wychowanków pieczy zastępczej do udziału w konkursie plastycznym na komiks pt.: MOJA PLANETA – DOM

Konkurs odbywa się pod patronatem honorowym pana Marka Michalaka – Rzecznika Praw Dziecka

Temat konkursu: przedstawienie własnej lub wymyślonej historii z puentą. Miejscem akcji jest „dom”, słowo o znaczeniu umownym: bezpieczne, wymarzone, dalekie – jeszcze nie zdobyte lub zwyczajne z jego wadami i zaletami. Bohater/bohaterowie komiksu przedstawiają ważne przeżycia i wydarzenia, relacje z rodziną, przyjaciółmi, szkołą. Dzielą się swoimi radościami, marzeniami i problemami.

Uczestnicy konkursu: dzieci i młodzież – wychowankowie pieczy zastępczej w wieku 6-18 lat z województwa mazowieckiego i Warszawy.
Forma pracy: komiks.
Technika wykonania pracy: rysunek, grafika komputerowa, fotografia.

Format: arkusz A3 w pionie (29,7 cm x 42 cm), jednostronny. Każda strona komiksu ponumerowana. Na odwrocie każdej strony czytelny tytuł pracy, dane autora/ów: imię i nazwisko oraz dokładny adres, zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu. Dla zapewnienia odpowiedniej czytelności organizator zaleca, aby w tekście wstawianym w dymki komiksu i na odwrocie, stosowane było pismo drukowane.

Zasady uczestnictwa: w konkursie może wziąć udział każdy wychowanek pieczy zastępczej z województwa mazowieckiego i Warszawy, który w okresie od ogłoszenia konkursu – dnia 2 czerwca 2017 roku do dnia 20 września 2017 roku zadeklaruje pisemny udział w konkursie. W przypadku osób niepełnoletnich, zgodę na udział w konkursie wyraża opiekun prawny uczestnika.

Karta zgłoszenia należy przesłać e-mailem w pliku PDF bezpośrednio na adres organizatora: stowarzyszenie@otwartedrzwi.pl lub przesłać pocztą na adres korespondencyjny organizatora: Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Targowa 82, 03-448 Warszawa, z dopiskiem KONKURS NA KOMIKS.
Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace, które nie naruszają praw autorskich innych osób oraz nie były wcześniej nigdzie publikowane ani prezentowane.

Ostateczny termin składania prac upływa z dniem 20 listopada 2017 roku, do godz. 16.00. Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą (liczy się data nadania przesyłki pocztowej) na adres korespondencyjny organizatora: Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Targowa 82, 03-448 Warszawa, z dopiskiem na kopercie KONKURS NA KOMIKS.

Do pobrania:

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Ustawa o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych obchodzi swoje 25-lecie. To właśnie z tej okazji Państwowy Fundusz Rehabilitacji Społecznej ogłosił Konkurs LIDER 25-lecia, skierowany do organizacji, instytucji, osób, których działania, pomysły i inicjatywy szczególnie przyczyniły się do rozwoju systemu wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Polsce. Nagrody honorowe wręczono w kategoriach: Dostępność, Edukacja, Sport, Pracodawca i Kultura (pełna lista nagrodzonych).

 
Czytaj dalej


Kuchnia Czerwony Rower

24 maja podczas uroczystej gali Konkursu KTR poznaliśmy wszystkich zwycięzców Young Creatives 2016, których pracę reprezentować będą Polskę podczas Festiwalu Cannes Lions (18-225 czerwca). Gratulujemy wszystkim zwycięzcom, a szczególnie Tomaszowi Misiukiewiczowi i Piotrowi Szkałubie z Firmy VML. Spot pt. „Marchewka” promuje Kuchnię Czerwony Rower jako miejsce, w którym jedząc pomagamy potrzebującym.2016.05.24
Czytaj dalej


ogrod-za-brama_ikona

Praga-Północ – dzielnica nadal borykająca się z problemami z zabudową i 900m2 placu, który mógłby służyć społeczności lokalnej jako jedno z niewielu miejsc wspólnych. Stowarzyszenie zgłosiło projekt przebudowy placu w ogród, który stanie się przestrzenią dostępną dla mieszkańców, posiadającą funkcje rekreacyjne i integracyjne, budującą dobre relacje sąsiedzkie. Aby powstał „Ogród za Bramą” – tak brzmi nazwa projektu – potrzebna jest aktywność osób popierających to przedsięwzięcie. Każdy może pomóc nam w budowie ogrodu, oddając swój głos na portalu Lechstarter. W wyszukiwarce na tej stronie wystarczy wpisać nazwę miasta (Warszawa) i w łatwy sposób odszukać „Ogród za bramą” w kategorii „Zmienianie na ładne”. Zwracamy się do wszystkich sympatyków Stowarzyszenia i Pragi-Północ o wsparcie w doprowadzeniu do realizacji projektu i codzienne głosowanie. 2016.05.09

Czytaj dalej


kucharz-ikona_edited

Od dłuższego czasu w Polsce trwa moda na gotowanie. Kulinarne programy biją rekordy popularności. W tej dziedzinie rywalizują ze sobą już prawie wszyscy: dzieci, dorośli, szefowie kuchni oraz celebryci. A co, kiedy gotować chcą osoby z niepełnosprawnością intelektualną? 2016.04.27

Czytaj dalej


turniej

Sześć drużyn reprezentujących 6 ośrodków Stowarzyszenia Otwarte Drzwi rozegra dziś III Międzyośrodkowy Turniej Piłki Nożnej, który nie tylko pozwoli wyłonić zwycięską drużynę, ale też wytypować zawodników do reprezentacji Stowarzyszenia na Turnieju Piłki Nożnej „Puchar Otwarte Drzwi”, który zostanie rozegrany 14 czerwca. Dziś uczestnicy grają razem z instruktorami w Hali Sportowej „Koło”. W czerwcu nasza reprezentacja zagra na stadionie przy ulicy Kawęczyńskiej. Na równi z umiejętnościami piłkarskim liczy się fair play. Strona WTZ regularnie podaje informacje o „Pucharze”. 2016.04.25


ochota

Z okazji obchodów stulecia społeczności dzielnicy Ochota, Urząd Dzielnicy oraz Koalicja na Rzecz Ochoty (Stowarzyszenie jest członkiem koalicji) ogłaszają konkurs plastyczny dla osób z niepełnosprawnościami „Ochotonośni”. Do konkursu zaproszone są wszystkie organizacje i instytucje pracujące z osobami niepełnosprawnymi. Prace plastyczne należy zgłaszać osobiście lub drogą pocztową do Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami” przy ul. Grójeckiej 109. Jedynym kryterium dla przyjmowanych prac jest ich tematyka, która ma łączyć się z dzielnicą Ochota. Dokumenty zgłoszeniowe oraz regulamin do pobrania tutaj. 2016.04.22