spotkanie_aps_edited

31 marca członkowie Zespółu Zawodowego Stowarzyszenia brali udział w międzynarodowej konferencji naukowej „Niepełnosprawni w zakładzie pracy”. Wydarzenie odbyło się w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, z którą współpracujemy już od dłuższego czasu. 2016.04.06

Czytaj dalej


pomoc_ikona

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium, które jest podsumowaniem II edycji projektu „Zmniejszenie skali bezdomności na dworcach kolejowych oraz ich otoczeniu” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności (Edycja 2015) realizowanego w partnerstwie PKP S.A. – „poMOC”. 2015.12.15

Czytaj dalej


bezdomny

Dziś, 10 lat po realizacji projektu „Druga szansa – Wolski Program Reintegracji Społecznej”, który Stowarzyszenie Otwarte Drzwi przeprowadziło we współpracy z Urzędem Dzielnicy Wola m.st Warszawy, w Centrum Charytatywno-Edukacyjnym Caritas Polska ma miejsce konferencja „Jak pomagać osobom bezdomnym?”, na której realizatorzy rozmawiać będą o osiągniętych rezultatach. Jak wygląda życie uczestników Programu teraz? Czy projekt istotnie przyczynił się do wypracowania skutecznych metod wychodzenia z bezdomności? 2015.12.02

Czytaj dalej


plakat_kongres2

16 września br. w Warszawie, w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej podczas Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, każdy kto prześle formularz zgłoszeniowy, będzie mógł wziąć udział w dyskusji o poziomie przestrzegania praw osób z niepełnosprawnościami w kontekście zapisów ratyfikowanej przez Polskę Konwencji ONZ o prawach Osób z Niepełnosprawnościami. 15.07.2015

Czytaj dalej


twarze_sukcesu

Książka „Twarze sukcesu. Zespół Downa” stała się okazją dla zorganizowania konferencji prasowej, w której czynny udział wzięli uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Otwarte Drzwi. Ten zbiór reportaży ukazuje niełatwą drogę do sukcesu osób z zespołem Downa. Konferencja miała miejsce w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim 17 lutego br. „Twarze sukcesu” ukazały się nakładem Stowarzyszenia „Bardziej Kochani”. 18.02.2015


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wczoraj, 15.12.2014 roku, w Galerii Apteka Sztuki, Al. Wyzwolenia 3/5, odbyła się Konferencja Prasowa „poMOC”. Stowarzyszenie zaprezentowało efekty projektu „Zmniejszenie skali bezdomności na dworcach kolejowych oraz ich otoczeniu”.  Była obecna telewizja („Kurier Warszawski”), radio („Trójka Polskie Radio”, „Radio Warszawa”, „Radio Plus”, „Radio Kampus”), prasa („Nowa gazeta praska”, „Żyjmy dłużej”). Odwiedziło nas wielu rozmaitych gości. 16.12.2014

Czytaj dalej


Projekt „Zmniejszenie skali bezdomności na dworcach kolejowych oraz ich otoczeniu”, współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności”, realizowany w porozumieniu z PKP S.A. w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2014 – to najnowsza inicjatywa Stowarzyszenia Otwarte Drzwi w zakresie przeciwdziałania bezdomności. Konferencja prasowa: „poMOC” przedstawi wyniki pracy uzyskane w projekcie.

Praktycy, w tym Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, szacują na podstawie codziennych doświadczeń, że faktyczna liczba osób bezdomnych w Polsce wynosi ok. 40 000 osób, w Warszawie – 3500-4000 osób.

Dworce kolejowe i w Polsce i w Europie są stałym elementem – przystankiem w wędrówkach osób bezdomnych.

Dla właścicieli i administratorów dworców kolejowych bezdomni są problemem, wobec którego są bezradni. Stąd też zrodził się program współpracy z organizacjami pozarządowymi pracującymi na rzecz osób bezdomnych, którego celem jest ograniczenie bezdomności dworcowej.

 • przygotowaliśmy 20 pracowników socjalnych i 10 wolontariuszy do pracy streetworkerskiej.
 • przeprowadziliśmy (i nadal prowadzimy) 470 godzin patroli na terenie dworców kolejowych w Warszawie.
 • przeprowadziliśmy dla pracowników dworców warsztaty nt. bezdomności.
 • wydaliśmy Informator o warszawskich placówkach i formach pomocy dla osób bezdomnych.
 • wydaliśmy Poradnik dla pracowników PKP.
 • przeprowadziliśmy 230 spotkań i rozmów z osobami bezdomnymi.
 • wielokrotnym wsparciem objęliśmy 95 osoby bezdomne.
 • udzieliliśmy informacji, konsultacji ponad 210 osobom bezdomnym.
 • uruchomiliśmy Mobilny punkt wydawania ciepłych posiłków i odzieży przy ul. Młocińskiej 13/15,
 • co tydzień z posiłków korzysta średnio 50 osób (liczba ta rośnie).
 • włączyliśmy do programu wychodzenia z bezdomności 4 osoby.
 • pomogliśmy znaleźć zatrudnienie 20 osobom.
 • wprowadziliśmy do praktyki standard „Streetworking” opracowany w ramach systemowego projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego ze środków EFS.

Efekty tej pracy i podjętych działań przedstawimy na konferencji prasowej w dniu 15.12.2014r. o godz. 11.00 w Galerii Apteka Sztuki ZAZ, al. Wyzwolenia 3/5. Zapraszamy.


streetworking_pomoc

Dziennikarzy, specjalistów i wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w Konferencji Prasowej „poMOC”. W poniedziałek, 15 grudnia, godz. 11.00, Al. Wyzwolenia 3/5 Warszawa, Galeria Apteka Sztuki. Przedstawimy diagnozę i propozycję rozwiązania problemu bezdomności, a zwłaszcza bezdomności ulicznej, dworcowej …
Zapraszamy.

Kontakt:
Katarzyna Wilczyńska
tel. 533 692 121, e-mail: k.wilczynska@otwartedrzwi.pl

Więcej o projekcie i konferencji w zakładce Wydarzenia.


logo_1

24 listopada br. uczestniczyliśmy w konferencji „Partnerstwo na rynku pracy – wyzwanie dla trzech sektorów” zorganizowanej przez Fundację Aktywizacja. Spotkanie było poświęcone nowelizowanej Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przybliżeniu tematyki związanej z działalnością organizacji pozarządowych działających na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych. 26.11.2014


streetworking_plakat_side

15 grudnia o godzinie 11:00 odbędzie się konferencja prasowa na temat dworcowej bezdomności. Kontakt: Katarzyna Wilczyńska, k.wilczynska@otwartedrzwi.pl. 24.11.2014