Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Za nami finał projektu pod nazwą „Na którym jesteś poziomie?” adresowanego dla dzieci i młodzieży w wieku 6 – 15 lat, uczestników placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi – Świetlic: „Marysieńka” oraz „Mały Książę”.

Czytaj dalej


DOM


Stowarzyszenie Otwarte Drzwi zaprasza dzieci i młodzież – wychowanków pieczy zastępczej do udziału w konkursie plastycznym na komiks pt.: MOJA PLANETA – DOM

Konkurs odbywa się pod patronatem honorowym pana Marka Michalaka – Rzecznika Praw Dziecka

Temat konkursu: przedstawienie własnej lub wymyślonej historii z puentą. Miejscem akcji jest „dom”, słowo o znaczeniu umownym: bezpieczne, wymarzone, dalekie – jeszcze nie zdobyte lub zwyczajne z jego wadami i zaletami. Bohater/bohaterowie komiksu przedstawiają ważne przeżycia i wydarzenia, relacje z rodziną, przyjaciółmi, szkołą. Dzielą się swoimi radościami, marzeniami i problemami.

Uczestnicy konkursu: dzieci i młodzież – wychowankowie pieczy zastępczej w wieku 6-18 lat z województwa mazowieckiego i Warszawy.
Forma pracy: komiks.
Technika wykonania pracy: rysunek, grafika komputerowa, fotografia.

Format: arkusz A3 w pionie (29,7 cm x 42 cm), jednostronny. Każda strona komiksu ponumerowana. Na odwrocie każdej strony czytelny tytuł pracy, dane autora/ów: imię i nazwisko oraz dokładny adres, zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu. Dla zapewnienia odpowiedniej czytelności organizator zaleca, aby w tekście wstawianym w dymki komiksu i na odwrocie, stosowane było pismo drukowane.

Zasady uczestnictwa: w konkursie może wziąć udział każdy wychowanek pieczy zastępczej z województwa mazowieckiego i Warszawy, który w okresie od ogłoszenia konkursu – dnia 2 czerwca 2017 roku do dnia 20 września 2017 roku zadeklaruje pisemny udział w konkursie. W przypadku osób niepełnoletnich, zgodę na udział w konkursie wyraża opiekun prawny uczestnika.

Karta zgłoszenia należy przesłać e-mailem w pliku PDF bezpośrednio na adres organizatora: stowarzyszenie@otwartedrzwi.pl lub przesłać pocztą na adres korespondencyjny organizatora: Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Targowa 82, 03-448 Warszawa, z dopiskiem KONKURS NA KOMIKS.
Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace, które nie naruszają praw autorskich innych osób oraz nie były wcześniej nigdzie publikowane ani prezentowane.

Ostateczny termin składania prac upływa z dniem 20 listopada 2017 roku, do godz. 16.00. Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą (liczy się data nadania przesyłki pocztowej) na adres korespondencyjny organizatora: Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Targowa 82, 03-448 Warszawa, z dopiskiem na kopercie KONKURS NA KOMIKS.

Więcej aktualności na naszym profilu: FACEBOOK

Do pobrania:

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Kursy i warsztaty w ramach projektu „Na którym jesteś poziomie?” w toku… Dzieci ze świetlic „Marysieńka” i „Mały Książę” zdobywają kolejne umiejętności o świecie programów komputerowych. Powstają przepiękne zdjęcia i ciekawe filmiki według pomysłów dzieci. Kurs programowania cieszył się dużym powodzeniem uczestników, a możliwość zajrzenia do wnętrza komputera pozwoliła zrozumieć „jak to wszystko działa”. Przed nami jeszcze dwa miesiące przygody w świecie cyfrowym. Działamy dalej :) Czytaj dalej


dzien_dziecka

Tradycyjnie, na Dzień Dziecka do Warszawy zapraszamy dzieci z terenów wiejskich. W tym roku są to wychowankowie Domu Dziecka w Radoryży Smolanym i Kisielanach. Podczas pobytu w stolicy, dzieci zwiedzą atrakcyjne i wyjątkowe miejsca, w tym Zamek Królewski i Łazienki Królewskie. To radosne świętowanie dzieci zawdzięczają Przyjaciołom i Darczyńcom naszego Stowarzyszenia oraz pracy wolontarystycznej pracowników. Za okazane Serce gorąco wszystkim Państwu dziękujemy. 2016.05.19


maciej_musial_edited

Piątek 13 maja – data pechowa? Nic z tych rzeczy. Dzieci i młodzież ze Świetlicy „Mały Książę” i Klubu Młodzieżowego spotkają się z idolem młodego pokolenia Maćkiem Musiałem. Mimo młodego wieku aktor znany jest z już sporego dorobku. Wystąpił w kilku filmach, użyczał głosu dla dubbingu Gry o Tron czy Gwiezdnych Wojen, był aktorem Teatru Telwizji, jest także rozpoznawalnym prezenterem telewizyjnym. Zespół prowadzony przez Annę Szmid porozmawia więc z niewiele starszym kolegą, który być może zachce zdradzić sekrety swojego sukcesu. Spotkanie zakończy się w niedawno otwartym przez Stowarzyszenie Klubie Młodzieżowym przy Kawęczyńskiej 16. 2016.05.12


kiermasz_sniadaniowy_edited

Zapraszamy do naszego stoiska na świątecznych Targach Śniadaniowych, gdzie animujemy zajęcia dla dzieci i sprzedajemy produkty ceramiczne. Na miejscu są pracownicy, wolontariusze i zamieszkali w Domu Rotacyjnym. Dzieci mogą zrobić sobie świąteczne zdjęcie, pomalować pisankę. Ceramika – także wyglądem i przeznaczeniem nawiązująca do Świąt Wielkanocnych – została wykonana w 3 ośrodkach Stowarzyszenia, w tym w pracowni ceramicznej. Można nas znaleźć na Placu Powstańców Warszawy (czwartek, piątek) i wilanowskim Skwerze Prymasowskim (sobota). Dziękujemy organizatorom za bezpłatne udostępnienie stoiska. 2016.03.21

Czytaj dalej


Dziś uroczyste otwarcie Klubu dla Młodzieży, który powstał przy Świetlicy Socjoterapeutycznej „Mały Książę”. Zagra i zaśpiewa zespół Hope4Street, w skład którego wchodzą dzieci ze świetlicy. Powstanie Klubu to możliwość dalszej pracy z młodzieżą, która z racji wieku nie kwalifikuje się do zajęć świetlicowych, natomiast nadal potrzebuje wsparcia. Miejscem koncertu jest Teatr Oratorium. Po jego zakończeniu organizatorzy zapraszają na ul. Kawęczyńską 16, gdzie mieści się Klub. Zaczynamy o godzinie 17:00. Zapraszamy do wspólnego świętowania i rozmowy. 2015.12.17

Czytaj dalej


isp

Po otwartych debatach na temat partycypacji dzieci w sferze publicznej Instytut Spraw Publicznych przygotował wskazówki i propozycje jak uczestnictwo dzieci w sprawach miasta mogłoby się wyrażać. Przedstawiciele Komisji Dialogu Społecznego oraz Dzielnicowe Komisje Dialogu Społecznego proszą o opinie na temat wypracowanego dokumentu. Sprawy kultury, środowiska czy zdrowia dotyczą wszystkich, bez względu na wiek. 2015.12.17

Czytaj dalej


MIKOŁAJU MAM DOM to wydarzenie realizowane w ramach kampanii promującej odpowiedzialne rodzicielstwo i pieczę zastępczą. W świątecznym spotkaniu udział weźmie 300 osób, w tym 220 dzieci z terenów wiejskich Mazowsza. Z Państwa udziałem i pomocą przygotujemy prezenty świąteczne, zorganizujemy wyprawki szkolne, wycieczki, wypoczynek letni i zimowy, wyposażymy dzieci w pomoce naukowe i sprzęt komputerowy.

mikolajumamdom2015

Rodzina zastępcza to instytucja pomocy społecznej tworzona w celu zapewnienia opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej z powodu wystąpienia w ich rodzinach różnych sytuacji kryzysowych, np: sieroctwa, ubóstwo, złych warunków mieszkaniowych, uzależnieniom, ciężkich chorób. Rodzina zastępcza ma na celu działanie na rzecz dzieci i ich rodziców biologicznych, umożliwia przygotowanie dziecka do powrotu do rodziny naturalnej poprzez zaleczenie ran z przeszłości, wzmocnienie poczucia własnej wartości i wyrobienia w nich umiejętności tworzenia trwałych związków emocjonalnych.

Sytuacja rodzin zastępczych, zwłaszcza tych wielodzietnych, jest bardzo trudna z wielu powodów i finansowych, i wychowawczych. Każde z tych dzieci przeżyło, bądź przeżywa dramat rozstania się z rodzicami biologicznymi. Szczególnie trudna jest sytuacja rodzin i ich dzieci w środowiskach wiejskich. Dlatego też do nich głównie adresujemy naszą pomoc.

Wydarzenie MIKOŁAJU MAM DOM to finał naszych całorocznych działań prowadzonych w różnych formach: konsultacji, poradnictwa, edukacji, wsparcia materialnego, wycieczek, obozów, etc. Nadrzędnym celem tych działań jest promocja odpowiedzialnego rodzicielstwa.


swt_praca_ikona

Świetlica środowiskowa „Marysieńka” zaprosiła dzieci w wieku 7 – 15 lat, do udziału w konkursie plastycznym „Świat w Tobie”. Prace, które wykonały dzieci, okazały się być bardzo różnorodne i pomysłowe, zarówno pod względem treści, jak i formy plastycznej. Na uroczystości zakończenia Konkursu, 8 grudnia 2015 r., wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe (książki, koszulki, materiały plastyczne, zabawki) oraz nagrodę specjalną w postaci zaproszenia na warsztat artystyczny, który odbędzie się 9 stycznia 2016r. w Świetlicy „Marysieńka”. Więcej o konkursie i laureatach przeczytasz na stronie Świetlicy „Marysieńka”. 2015.12.09