IDZE

Lea Fürst, stażystka z Francji, wolontariuszka w ramach współpracy z Instytutem dla Zjednoczonej Europy, trafiła do Stowarzyszenia jako stażystka za pośrednictwem francuskiej organizacji Itinéraire International. Lea opowiedziała nam o bezdomności w jej kraju.

Czytaj dalej


cieplo

Władze Maryslii zadecydowały o oznakowaniu osob bezdomnych żółtymi trójkątami, noszonymi w widocznym miejscu na ubraniach. Oznaczenia znajdują się na tzw. kartach zdrowia, które zawierają podstawowe dane osobowe oraz dane o stanie zdrowia. Według marsylskiego ratusza ułatwi to udzielenie pierwszej pomocy. Przeciwnicy tej decyzji protestują przeciwko dodatkowej stygmatyzacji osób bezdomnych. Czy naprawdę chodzi o sprawną pomoc medyczną, czy o negatywne wyróżnienie grupy i tak już skrajnie upośledzonej społecznie? 8.12.2014


pomoc_ikona

Stowarzyszenie niemalże od początku swojego powstania prowadziło wiele projektów skierowanych do osób bezdomnych. Koncentrujemy się przede wszystkim na realizacji Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności, prewencji bezdomności i wypracowania standardów pracy socjalnej. Najnowszym przedsięwzięciem tego typu jest trwający projekt „Zmniejszenie skali bezdomności na dworcach kolejowych oraz ich otoczeniu”. Jednak działań skierowanych do osób bezdomnych Stowarzyszenie przeprowadziło znacznie więcej. 3.12.2014

Czytaj dalej


logo-pr4

24 listopada br. stacja PR4 wyemitowała audycję „Bezdomność. Bo nie każdy jest kowalem własnego losu”, w której wzięły udział Aleksandra Kupczyk, Katarzyna Wnuk i Aneta Lipska ze Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, które opowiadają o działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie na rzecz osób bezdomnych. 25.11.2014

Czytaj dalej


streetworking_plakat_side

Ciepło, cieplej, najcieplej! – to nazwa akcji, która zostanie przeprowadzona 31 grudnia w ramach projektu „Zmniejszenie skali bezdomności na dworcach kolejowych i ich otoczeniu”. Będziemy zbierać odzież dla osób bezdomnych w naszej siedzibie na ulicy Targowej 82. W perspektywie nadchodzącej zimy są to artykuły pierwszej potrzeby. Pełna informacja w zakładce Wydarzenia.


stmungos_logo

Petra Salva i Anna Chester z londyńskiej organizacji St. Mungo’s Broadway, które złożyły nam wizytę 17 listopada br., to aktywistki które obecnie są skupione na problemie zdrowia osób bezdomnych. Wysoka umieralność w młodym wieku (szczególnie kobiet), alarmujący odsetek osób bezdomnych cierpiących choroby psychiczne i fizyczne oraz utrudniony lub wręcz niemożliwy dostęp do opieki zdrowotnej – tak jest w Londynie. Niestety Warszawa nie różni się zbytnio pod tym względem od stolicy Wielkiej Brytanii. Zapraszamy do zapozania się z filmem, który publikujemy za zgodą St. Mungo’s Broadway.

Czytaj dalej


pomoc_ikona

W każda niedzielę przy ul. MŁOCIŃSKIEJ 13/15 prowadzimy mobilny punkt wydawania ciepłego posiłku, a także odzieży dla osób bezdomnych.Streetworkerzy pracują odwiedzając kilka razy w tygodniu warszawskie dworce kolejowe i świadcząc pomoc informacyjną i poradniczą dla osób bezdomnych.

Czytaj dalej


Paryż to miasto przyciągające nie tylko turystów, ale też i bezdomnych z różnych stron świata. Paryż najczęściej jest pierwszym miastem Unii Europejskiej, do którego docierają uchodźcy spoza Europy, głównie z Afryki i Ameryki Południowej. Nie brakuje w nim też bezdomnych z innych państw unijnych, w tym z Polski.

Czytaj dalej


Wczoraj o bezdomności dotyczącej osób młodych w programie Dzień Dobry TVN opowiadała kierowniczka Domu Rotacyjnego Stowarzyszenia Otwarte Drzwi. Jak człowiek staje się osobą bezdomną? Jakie są statystyki dla tego zjawiska? Czy istnieje bezdomność z wyboru? Zapraszamy do zapoznania się z audycją.

Czytaj dalej