bezdomny na ulicy

Anna Machalica-Pułtorak, Prezes honorowa Stowarzyszenia Otwarte Drzwi i działaczka na rzecz rozwiązania problemu bezdomności w Polsce i Damian Apotoluk, w Stowarzyszeniu realizujący Program Wychodzenia z Bezdomności, w audycji Zestaw Powiększony opowiadają o tym problemie z eksperckiego punktu widzenia oraz perspektywy przeżyć osoby, dla której pojęcie bezdomności nie jest czymś odrębnym od własnego doświadczenia. Fragment audycji z naszym udziałem poniżej. Link do strony TVP Warszawa z całością programu24.08.2015

Czytaj dalej


pomoc_ikona

W zeszłym tygodniu nakręciliśmy film instruktażowy, przeznaczony dla streetworkerów zaangażowanych w projekcie poMOC. Film miał możliwie realistycznie przedstawiać dworcową bezdomność, zatem potrzebna była odpowiednia charakteryzacja aktorów i rzeczywiste miejsca, w których już niedługo przeszkoleni streetworkerzy będą realizować projekt. Produkcja pokazuje pracę streetworkera w terenie – planem było podwarszawskie torowisko. Celem głównym projektu jest ograniczenie zjawiska bezdomności dworcowej na warszawskich dworcach kolejowych PKP S.A. 21.07.2015

Czytaj dalej


bachmacka

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi pragnie podziękować 14 Społecznej Szkole Podstawowej i 4 Społecznemu Gimnazjum STO przy ul. Bachmackiej 3 w Warszawie, za pełną dobrej woli i zrozumienia współpracę. Dziękujemy zaangażowanym rodzicom uczniów, którzy nie pozostają obojętni na los grup nieuprzywilejowanych. Dzięki nim, nauczycielom i uczniom Stowarzyszenie otrzymało darowiznę pieniężną w wysokości 10 000 złotych oraz darowizny rzeczowe, które zostaną przekazane na doposażenie schroniska dla młodych bezdomnych mężczyzn „Dom Rotacyjny” oraz zapewnienie podstawowych potrzeb jego mieszkańcom. 20.07.2015


Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności

Działania organizacji skupionych wokół Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności, które kwestionowały niekorzytne ze względu na osoby bezdomne zmiany w ustawie o pomocy społecznej – odniosły skutek. Posłowie ponownie skierowali projekt ustawy do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która ma zająć się zgłoszonymi poprawkami. Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli przyłączyć się do apelu „Maraton listów w sprawie zmian w bezdomności”. 08.07.2015


pomoc_ikona

Projket poMOC wszedł w nowy etap. W sobotę przeszkoliliśmy pierwszych streetworkerów, którzy pojawią się na warszawskich dworcach kolejowych niosąc pomoc osobom bezdomnym. Szkolenia składały się z 3 modułów (dwóch teoretycznych i praktycznego). Pierwsze dwa obejmowały m.in.: zasady i zakres pracy pracownika socjalnego i wolontariusza, narzędzia praca streetworkera, formy i metody rozwiązywania problemu bezdomności, zasady bezpieczeństwa na dworcach kolejowych. Moduł praktyczny realizowany był bezpośrednio na dworcu kolejowym. Szkolenie poprowadził Mariusz Wojtowicz. 08.07.2015

Czytaj dalej


pomoc_ikona

Po raz kolejny wychodzimy do osób bezdomnych przebywających na warszawskich dworcach kolejowych. Do współpracy zapraszamy: Streetworkerów – Wolontariuszy. Jeśli czujesz, że umiesz skutecznie działać w trudnym środowisku, lubisz wyzwania, łatwo nawiązujesz kontakty, potrafisz słuchać nie oceniając… dołącz do nas, razem możemy więcej! Czas realizacji projektu poMOC: wrzesień-grudzień 2015r. Przed rozpoczęciem pracy w terenie zapewniamy szkolenie zakończone Certyfikatem (lipiec). Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesyłanie CV na adres: a.kupczyk@otwartedrzwi.pl z dopiskiem nabór-streetworker-wolontariusz do dnia 19 czerwca 2015r. 09.06.2015


polskie_radio_small

Damian Apostoluk, mieszkaniec Domu Rotacyjnego i uczestnik Programu Wychodzenia z Bezdomności, zagra w Studio Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego razem z grupą Zespołu Szkół Ogólnokształcących Bachmacka. Podczas koncertu „Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba” publiczność zapozna się również z twórczością literacką Artura Hantzschela, także zamieszkującego Dom „R”. Wydarzenie odbędzie się 27 kwietnia o godzinie 18:00. Dochód z koncertu przeznaczony zostanie na działalność Domu Rotacyjnego Stowarzyszenia Otwarte Drzwi. 21.04.2015


pomoc_ikona

Dziś Dzień Ludzi Bezdomnych. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182 z późn. zm.) za osobę bezdomną uważa: „…osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania”. Według tego kryterium definicyjnego GUS ustalił liczbę osób bezdomnych w Polsce na ponad 35 tys. Jednak pracując z osobami bezdomnymi zauważa się znacznie więcej niż „brak zameldowania”. Należy stwierdzić, iż problem bezdomności w Polsce pozostaje nierozwiązany, a większą część pracy wykonują organizacje pozarządowe (w zależności od regionu 70-100%). W Dniu Ludzi Bezdomnych pamiętajmy, że bezdomność jest ekstremalnym rodzajem wykluczenia społecznego. Pamiętajmy, że problem bezdomności jest problemem każdego z nas, tylko przez fakt życia w społeczeństwie, w którym spotykamy osoby bezdomne. 14.04.2015


bezdomny na ulicy

Schroniska dla osób bezdomnych są często pierwszym miejscem, w którym osoby długotrwale pozbawione dachu nad głową znajdują poczucie stabilności, będące warunkiem następnych działań zmierzających do wyjścia z bezdomności. Dla wielu bezdomnych przeszkodą nie do pokonania w dostępie do schroniska jest zakaz spożywania alkoholu. Uniemożliwa to podjęcie szeregu działań na rzecz osoby bezdomnej, ponieważ jej wybór wynikający z uzależnienia kieruje ją z powrotem na ulicę. W Polsce nie funkcjonują tego typu instytucje, zwane „mokrymi schroniskami”. Możemy zastanowić się zatem, czy są potrzebne. Czy większą wartość przedstawia niebezpieczne i degradujące przebywanie na ulicy, czy kompromis z bezdomnym uzależnionym od alkoholu, który daje nam szansę na podjęcie działań, w tym terapii uzależnień. 16.03.2013


pomoc_poster

Opracowanie „Diagnoza i ‚know-how’ zjawiska bezdomności na warszawskich dworcach PKP S.A.” powstało w wyniku doświadczeń zebranych przez Stowarzyszenie podczas realizacji projektu „Zmniejszenie skali bezdomności na dworcach kolejowych oraz ich otoczeniu”. Projekt realizowany był od 1 czerwca do 31 grudnia 2014 i współfinasowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Pobierz opracowanie. 02.02.2015