• misja
  • baner1
  • baner2
  • baner3

pomoc_ikona

Projket poMOC wszedł w nowy etap. W sobotę przeszkoliliśmy pierwszych streetworkerów, którzy pojawią się na warszawskich dworcach kolejowych niosąc pomoc osobom bezdomnym. Szkolenia składały się z 3 modułów (dwóch teoretycznych i praktycznego). Pierwsze dwa obejmowały m.in.: zasady i zakres pracy pracownika socjalnego i wolontariusza, narzędzia praca streetworkera, formy i metody rozwiązywania problemu bezdomności, zasady bezpieczeństwa na dworcach kolejowych. Moduł praktyczny realizowany był bezpośrednio na dworcu kolejowym. Szkolenie poprowadził Mariusz Wojtowicz. 08.07.2015

Czytaj dalej


pomoc_ikona

Po raz kolejny wychodzimy do osób bezdomnych przebywających na warszawskich dworcach kolejowych. Do współpracy zapraszamy: Streetworkerów – Wolontariuszy. Jeśli czujesz, że umiesz skutecznie działać w trudnym środowisku, lubisz wyzwania, łatwo nawiązujesz kontakty, potrafisz słuchać nie oceniając… dołącz do nas, razem możemy więcej! Czas realizacji projektu poMOC: wrzesień-grudzień 2015r. Przed rozpoczęciem pracy w terenie zapewniamy szkolenie zakończone Certyfikatem (lipiec). Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesyłanie CV na adres: a.kupczyk@otwartedrzwi.pl z dopiskiem nabór-streetworker-wolontariusz do dnia 19 czerwca 2015r. 09.06.2015


polskie_radio_small

Damian Apostoluk, mieszkaniec Domu Rotacyjnego i uczestnik Programu Wychodzenia z Bezdomności, zagra w Studio Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego razem z grupą Zespołu Szkół Ogólnokształcących Bachmacka. Podczas koncertu „Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba” publiczność zapozna się również z twórczością literacką Artura Hantzschela, także zamieszkującego Dom „R”. Wydarzenie odbędzie się 27 kwietnia o godzinie 18:00. Dochód z koncertu przeznaczony zostanie na działalność Domu Rotacyjnego Stowarzyszenia Otwarte Drzwi. 21.04.2015


pomoc_ikona

Dziś Dzień Ludzi Bezdomnych. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182 z późn. zm.) za osobę bezdomną uważa: „…osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania”. Według tego kryterium definicyjnego GUS ustalił liczbę osób bezdomnych w Polsce na ponad 35 tys. Jednak pracując z osobami bezdomnymi zauważa się znacznie więcej niż „brak zameldowania”. Należy stwierdzić, iż problem bezdomności w Polsce pozostaje nierozwiązany, a większą część pracy wykonują organizacje pozarządowe (w zależności od regionu 70-100%). W Dniu Ludzi Bezdomnych pamiętajmy, że bezdomność jest ekstremalnym rodzajem wykluczenia społecznego. Pamiętajmy, że problem bezdomności jest problemem każdego z nas, tylko przez fakt życia w społeczeństwie, w którym spotykamy osoby bezdomne. 14.04.2015


bezdomny na ulicy

Schroniska dla osób bezdomnych są często pierwszym miejscem, w którym osoby długotrwale pozbawione dachu nad głową znajdują poczucie stabilności, będące warunkiem następnych działań zmierzających do wyjścia z bezdomności. Dla wielu bezdomnych przeszkodą nie do pokonania w dostępie do schroniska jest zakaz spożywania alkoholu. Uniemożliwa to podjęcie szeregu działań na rzecz osoby bezdomnej, ponieważ jej wybór wynikający z uzależnienia kieruje ją z powrotem na ulicę. W Polsce nie funkcjonują tego typu instytucje, zwane „mokrymi schroniskami”. Możemy zastanowić się zatem, czy są potrzebne. Czy większą wartość przedstawia niebezpieczne i degradujące przebywanie na ulicy, czy kompromis z bezdomnym uzależnionym od alkoholu, który daje nam szansę na podjęcie działań, w tym terapii uzależnień. 16.03.2013


pomoc_poster

Opracowanie „Diagnoza i ‚know-how’ zjawiska bezdomności na warszawskich dworcach PKP S.A.” powstało w wyniku doświadczeń zebranych przez Stowarzyszenie podczas realizacji projektu „Zmniejszenie skali bezdomności na dworcach kolejowych oraz ich otoczeniu”. Projekt realizowany był od 1 czerwca do 31 grudnia 2014 i współfinasowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Pobierz opracowanie. 02.02.2015


pomoc_ikona

Najnowszy numer Nowej Gazety Praskiej zawiera artykuł o działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie wobec osób bezdomnych. „Choroba bezdomności” opisuje problem osób bezdomnych przebywających w przestrzeni niemieszkalnej. Lekarstwa na tę „chorobę” jak do tej pory nie znalazł żaden kraj, jednak nieustannie staramy się wprowadzać nowe, bądź doskonalić już istniejące rozwiązania systemowe, np. streetworking. Artykuł odnosi się do konferencji podsumowującej projekt „poMOC”. 29.01.2015


msulogo_edit

Kim Egan, studentka pracy socjalnej w USA, zgodziła się nawiązać z nami współpracę wolontariacką, która pozostaje w związku z jej zainteresowaniami zawodowymi oraz właśnie przygotowywaną pracą dyplomową. Kim zamierza porównać system opieki społecznej w Polsce i USA. Uzgodniliśmy wspólne rozmowy w języku angielskim o problemach społecznych. 22.01.2015

Czytaj dalej


mir

Zostały jeszcze dwa dni na zgłaszanie uwag do przygotowywanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020″. Dokument wraz z formularzem zgłaszania uwag dostępny jest na stronie Ministerstwa. Swoje propozycje można przesłać do 23 stycznia br. Ma on normować i standaryzować usługi z obszaru wymienionego w tytule, a także określa szereg zagadnień, które się z tym wiążą. 21.01.2015


kds

14 stycznia br. na zebraniu Komisji Dialogu Społecznego ds. Bezdomności wyłoniono Prezydium na 2015 rok. Prezydium ukonstytuowało się w składzie: Ada Porawska (Kamiliańska Misja Społeczna) – przewodnicząca, Robert Starzyński (Stowarzyszenie Monar) – zastepca przewodniczącej, Andrzej Czarnocki (Caritas Archdiecezji Warszawskiej) – zastępca przewodniczącej, Iwona Warzyńska (Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej) – sekretarz Komisji. 15.01.2015