Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

16 grudnia odbyło się podsumowanie projektu „Bez Granic” dotyczącego profilaktyki uzależnień od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych. Opowiadaliśmy o celu projektu i jego przebiegu, o czynnikach uzależnienia. Wśród gości m.in.: pani Anna Baranowska z Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień oraz pan Krzysztof Brzózk dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na spotkaniu obecni byli również beneficjenci projektu oraz kadra ośrodka „Partnerzy”. Bardzo dziękujemy wszystkim za przybycie i towarzyszenie nam podczas tej doniosłej dla nas chwili.
 
 
 
Czytaj dalej