Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Od dziś wchodzi w życie nowelizacja kodeksu karnego, która zwiększa karnoprawną ochronę dzieci – ofiar przestępstw. Nowelizacja nakłada m.in. na każdego obywatela prawny obowiązek zgłaszania do organów ścigania przypadków popełnienia ciężkich przestępstw wobec dzieci. Za brak reakcji będzie grozić do 3 lat pozbawienia wolności.

Reaguj - to Twój prawny obowiązek!

Reaguj – to Twój prawny obowiązek!

Dołącz do nas!