Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Za nami pierwszy etap realizacji projektu „Warszawski Zintegrowany Model Wsparcia Środowiskowego Osób Dorosłych z Niepełnosprawnością Intelektualną”. Aktualnie opracowane przez nas standardy w zakresie:

  • mieszkań wspomaganych adresowanych do osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju,
  • współpracy pomiędzy podmiotami zajmującymi się aktywizacją zawodową I zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwoju a pracodawcami,
  • pracy z rodziną osoby z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwoju standard wzmacniania społeczności lokalnych w kontekście partycypacyjnego udziału osób z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwoju,
  • wzmacniania społeczności lokalnych w kontekście partycypacyjnego udziału osób z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwoju,

trafiły do Ministerstwa Rozwoju odpowiedzialnego za wdrażanie Funduszy Europejskich w Polsce. Od pozytywnej oceny wyników naszych prac zależy jego dalsza realizacja.

WARSZAWSKI ZINTEGROWANY MODEL WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO OSÓB DOROSŁYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Wartość całkowita projektu: 101 250,00 PLN
Wkład własny: 3 037,50 PLN
Wartość dofinansowania ze środków europejskich: 95 468,62 PLN
Wartość dofinansowania ze środków dotacji celowej: 2 743,88 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie: 4.1 Innowacje społeczne
Okres realizacji projektu: 1 listopada 2016–28 lutego 2017

Liderem projektu jest: Urząd m.st Warszawa
Partnerzy: Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym oraz Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Dołącz do nas!