logo MCHT

W piątek, 29 maja odbędzie się oficjalne otwarcie nowego mieszkania chronionego-treningowego przeznaczonego dla 7 osób z niepełnosprawnością intelektualną z dodatkowymi niepełnosprawnościami i osób wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych z terenu m.st Warszawy. Będzie tokolejne tego typu mieszkanie w Warszawie, w którym osoby z niepełnosprawnością intelektualną dotąd prezentując niski – wobec potencjalnych możliwości – poziom samodzielności i zaradności życiowej, brak zaufania do własnych możliwości i kompetencji spróbują żyć na „własny rachunek”. Projektem objętych będzie łącznie 30 osób.

Całotygodniowy pobyt w mieszkaniu realizowany będzie w turnusach trwających maksymalnie do 12 miesięcy oraz w formie krótkookresowego pobytu interwencyjnego. Trening osób z niepełnosprawnością intelektualną prowadzony będzie zarówno w formach indywidualnych jak i grupowych. Rehabilitacja usamodzielniająca przebiegać będzie w oparciu o program zawierający następujące formy aktywności: trening samoobsługi w codziennym życiu, trening obsługowo – porządkowy, trening budżetowy, trening kulinarny, trening komunikacyjny, trening organizowania czasu wolnego oraz rozwijania i realizacji osobistych zainteresowań i hobby, sesja społeczności oraz wsparcie psychologiczne.

Mieszkanie chronione-treningowe Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

I chodź nowo powstałe mieszkanie chronione-trenigowe to tylko kropla w morzu potrzeb (z szacunkowych danych wynika, że w Warszawie żyje ponad 50 tys. osób z niepełnosprawnością intelektualną), to wierzymy, że to kolejny krok w kierunku pozytywnych zmian.

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.mcht.otwartedrzwi.pl oraz na Facebook.

Dołącz do nas!