• misja
  • baner1
  • baner2
  • baner3

NAGRODY

WYRÓŻNIENIE KAPITUŁY PRO PUBLICO BONO – przyznawana za szczególne osiągnięcia w działalność społecznej (1999).

NAGRODA PREZESA PFRON „DOBRE PRAKTYKI” (2006).

NAGRODA SPECJALNA – Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej (2007).

NAGRODA PREZESA PFRON „DOBRE PRAKTYKI” (2007).

KONKURSU „STO PROCENT Z 1%” – laureat w kategorii Spot TV kampanii 1%, kampanii reklamowej zachęcające do przekazania 1% podatku przyznanej przez tygodnika Newsweek (2009).

Konkurs „Patriotycznie zakręceni” – nagroda dla p. Anny Machalicy-Pułtorak (Prezesa Honorowego Stowarzyszenia Otwarte Drzwi)przyznana przez internautów w ramach plebiscytu przeprowadzanego przez portal Nasze Miasto jako najbardziej zasłużonych lokalny patriota (2014).

NAGRODA S3KTOR 2013 w kategorii „pomoc społeczna” – za projekt „W słabości siła – aktywizacja społeczna dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez działania wolontariackie na rzecz osób starszych” (2014).

SZERYF PRAW UNICEF DZIECKA – za szczególny wkład w walkę o prawa dziecka na terenie Szkoły Podstawowej w Leszczynie Szlacheckim (2014).

Nagrodą m. st. Warszawy za „szczególne zasługi dla Miasta” – Stowarzyszenie Otwarte Drzwi jako jedna z ośmiu stołecznych organizacji zostało wyróżnione Nagrodą m. st. Warszawy, którą wręczono podczas uroczystej sesji Rady m. st. Warszawy na Zamku Królewskim (2014).

Tytuł „Firma Przyjazna Nauce” – przyznawany jest przez Katedrę Zarządzania Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi otrzymało go za udział w międzynarodowym projekcie zmierzającym do wypracowania modelu strategicznego podejścia do pozyskiwania i wykorzystywania wsparcia w zarządzaniu rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (2014).

Tytuł „Ambasadora Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami” – przyznany p. Annie Machalica-Pułtorak, (Prezes Honorowej Stowarzyszenia Otwarte Drzwi). Tytuł ten zostaje przyznany tym, którzy „aktywnie walczyli o te prawa w ramach projektu Monitoring obywatelski” realizowanego przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego wraz z partnerami. Wyróżnienie zostało przyznane przez Rzecznika Praw Obywatelskich (2015).

„Warszawa w kwiatach i zieleni” – Ośrodek Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnościami otrzymał nagrodę od burmistrz dzielnicy Ochota (2015).

NAGRODA S3KTOR – w kategorii projekty społeczne za współrealizacje pilotażowego projektu „Krąg wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną” (2016).

III miejsce w kategorii PRACODAWCA – Stowarzyszenie Otwarte Drzwi znalazło się pośród laureatów Konkursu LIDER 25-lecia, skierowany do organizacji, instytucji, osób, których działania, pomysły i inicjatywy szczególnie przyczyniły się do rozwoju systemu wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Polsce (2016).

KONKURSU LODOŁAMACZE 2016 – w Kategorii Zakład Pracy Chronionej Mazowiecka Kapituła nagrodziła Galerię Apteka Sztuki ZAZ Stowarzyszenia Otwarte Drzwi (2016).