caritas

Caritas Kielecka otrzymała nagrodę ministra pracy i polityki społecznej z okazji dnia pracownika socjalnego za „tworzenie sieci placówek pomocowych dla szerokiego kręgu beneficjentów” oraz „nowatorskie rozwiązania, które dobrze służą ideom nowoczesnej pomocy społecznej”. Imponujące dzieło. Serdecznie gratulujemy. 24.11.2014.