caritas

Caritas Kielecka otrzymała nagrodę ministra pracy i polityki społecznej z okazji dnia pracownika socjalnego za „tworzenie sieci placówek pomocowych dla szerokiego kręgu beneficjentów” oraz „nowatorskie rozwiązania, które dobrze służą ideom nowoczesnej pomocy społecznej”. Imponujące dzieło. Serdecznie gratulujemy. 24.11.2014.

Dołącz do nas!