onz

Obchodzimy dziś Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, wydarzenie ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i związane z uchwaleniem Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Pamiętajmy, że w wielu miejscach świata ludzie i organizacje upominające się o respektowanie podstawowych praw niezależnych od rasy, wyznania, płci i korzeni kulturowych, cierpią prześladowania. Dziś także z tej okazji w Senacie RP odbędzie się uroczystość z udziałem władz państwowych i sądowniczych. 10.12.2014

Dołącz do nas!