Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Dziś obchodzimy Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. To doskonały czas, żeby przypomnieć o potrzebach i problemach osób z niepełnosprawnościami, piętnować nietolerancję, dyskryminację i negatywne stereotypy, które niestety nadal jeszcze funkcjonują w naszym społeczeństwie.

fot. archiwum Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych PARTNERZY

fot. archiwum Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych PARTNERZY

Dołącz do nas!