pomoc_poster

Opracowanie „Diagnoza i ‚know-how’ zjawiska bezdomności na warszawskich dworcach PKP S.A.” powstało w wyniku doświadczeń zebranych przez Stowarzyszenie podczas realizacji projektu „Zmniejszenie skali bezdomności na dworcach kolejowych oraz ich otoczeniu”. Projekt realizowany był od 1 czerwca do 31 grudnia 2014 i współfinasowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Pobierz opracowanie. 02.02.2015

Dołącz do nas!