• misja
 • baner1
 • baner2
 • baner3

sejm

13 stycznia br. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny rozpatrywała odpowiedź Ministra Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr. 3 w sprawie finansowania Środowiskowych Domów Samopomocy. W obradach Otwarte Drzwi reprezentowała kierowniczka ŚDS Stowarzyszenia Marta Żukowska. 14.01.2015

Pani Premier Ewa Kopacz 22 października otrzymała od Komisji następujące postulaty:

 • zwiększenie kwoty dotacji celowej na funkcjonowanie śds w budżecie na 2015, aby zlikwidować istniejące różnice pomiędzy województwami,
 • podjęcie przez Rząd działań legislacyjnych w tym zakresie,
 • analizę potrzeb oraz odpowiednie do nich coroczne zwiększenie liczby miejsc w śds,
 • rozważenie możliwości współfinansowania śds ze środków przeznaczonych na ochronę zdrowia, w szczególności w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Odpowiedź Ministra Pracy i Polityki Społecznej można ująć następująco:

 • zwiększenie kwoty dotacji celowej nie jest możliwe z uwagi na etap prac nad projektem ustawy budżetowej na 2015 rok,
 • obecny sposób finansowania nie wymaga zmian legislacyjnych,
 • MPiPS posiada wstępne dane dotyczące potrzeb w zakresie budowy docelowej sieci śds dla osób z zaburzeniami psychicznymi – budowa sieci ma zostać ukończona do 31 grudnia 2025r. Dodatkowo wojewodowie monitorują potrzeby w tym zakresie na swoich terenach,
 • w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad projektem nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia. MPiPS będzie lobbować, żeby znalazły się w nim zapisy o współfinansowaniu śds.

Prace Komisji w tym zakresie zainicjowane zostały przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników i Sympatyków Środowiskowych Domów Samopomocy.

Na posiedzeniu Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny MPiPS reprezentowały: Minister Małgorzata Marcińska oraz Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Krystyna Wyrwicka.


Obublikowane przez:  
Opublikowano w:   Aktualności
Tagi: ,
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
Publikuj w swoim serwisie społecznościowym lub wyślij wiadomość email