Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Od 3 kwietnia 2017r. rozpoczynamy kwalifikację do projektu Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie.

Do naszego Punktu Konsultacyjno-Doradczego przy ul. Targowej 82 zapraszamy osoby z niepełnosprawnością intelektualną i z zaburzeniami psychicznymi, mieszkające na terenie Warszawy. W szczególności niekorzystające z oferty ośrodków wsparcia, samotne, bezrobotne lub chcące zwiększyć swoją aktywność społeczno-zawodową.

W ramach działalności projektu otrzymacie Państwo:
• wsparcie Doradcy ds. Zdrowienia i Wsparcia (specjalisty – psychologa) obejmujące: diagnozę własnych możliwości i oczekiwań w sferze zdrowotnej, społecznej, rodzinnej, zawodowej, spędzania czasu wolnego, samoobsługi i zaradności życiowej, opracowanie i wdrożenie Indywidualnego Planu Zdrowienia i Wsparcia,
• konsultacje ze specjalistami – pracownikiem socjalnym, prawnikiem, psychologiem, seksuologiem,
• wsparcie w zatrudnieniu – doradcy zawodowego i trenera pracy,
• propozycję udziału w grupie samopomocowej i/lub warsztatach zdrowienia,
• szansę udziału w działaniach animacyjnych,
• wsparcie dla członków rodziny,
• możliwość zamieszkania w mieszkaniu wspomaganym-docelowym zlokalizowanym na trenie Dzielnicy Praga Północ.

W Punkcie Konsultacyjno-Doradczym uzyskacie Państwo aktualne informacje o dostępnej na terenie m.st. Warszawy ofercie wsparcia środowiskowego i opieki medycznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z panią Emilią Kręciejewską – Doradcą ds. Zdrowienia i Wsparcia,
tel.: 533 005 159 lub e-mail: e.kreciejewska[@]otwartedrzwi.pl


Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

W świątecznym wydaniu popularnego turnieju „Koła Fortuny” można było zobaczyć zmagania gwiazd w grze o duże pieniądze. Joanna Brodzik, Norbert Kaczorowski i Małgorzata Sadowska walczyli o główną nagrodę, która miała zostać przekazana na cele charytatywne.

Czytaj dalej


Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Dziś uczestniczymy w posiedzeniu Forum Komisji Dialogu Społecznego, zwołanym przez Panią Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Spotykamy się o godz. 17:00 w Centrum Kreatywności Targowa by porozmawiać o pracy Czytaj dalej


Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Światowy Dzień Zespołu Downa przypada na 21 marca. Ustanowiono go w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa. Od 2012 roku patronat nad obchodami sprawuje Organizacja Narodów Zjednoczonych. Co roku tego dnia ONZ Czytaj dalej


Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Mówi się, że warsztatowe techniki graficzne powoli odchodzą w zapomnienie. Wbrew dość powszechnej opinii uczestnicy ŚDS typu AB Stowarzyszenia Otwarte Drzwi zapraszają do udziału w wyjątkowej aukcji ich autorskich prac, z których dochód pozwoli im dalej rozwijać swoje artystyczne pasję.

Czytaj dalej


Dołącz do nas!