Aktualności

 

standardy_logo

Projekt „Tworzenie i rozwijanie standardów pomocy społecznej” finiszuje. Przed nami jeszcze miesiąc pracy. Kontynuujemy spotkania doradczo-szkoleniowe w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie województwa mazowieckiego. 27.11.2014


logo_1

24 listopada br. uczestniczyliśmy w konferencji „Partnerstwo na rynku pracy – wyzwanie dla trzech sektorów” zorganizowanej przez Fundację Aktywizacja. Spotkanie było poświęcone nowelizowanej Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przybliżeniu tematyki związanej z działalnością organizacji pozarządowych działających na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych. 26.11.2014


logo-pr4

24 listopada br. stacja PR4 wyemitowała audycję „Bezdomność. Bo nie każdy jest kowalem własnego losu”, w której wzięły udział Aleksandra Kupczyk, Katarzyna Wnuk i Aneta Lipska ze Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, które opowiadają o działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie na rzecz osób bezdomnych. 25.11.2014

Czytaj dalej


epower

Bierzemy udział w konkursie „Energia dla dobrych ludzi”, ogłoszonym przez epower.pl. Głos może oddać każdy raz dziennie, przez cały czas trwania konkursu (do 4 grudnia) na stronie epower.pl. Do wygrania zwolnienie z opłat za prąd przez rok dla organizacji oraz nagroda pieniężna. Sympatyków Stowarzyszenia prosimy o wsparcie przez głosowanie. Znajdziecie nas pod numerem 13. Strona wydarzenia na Facebooku. Aby oddać głos kliknij na przycisk. 25.11.2014

Głosuj na ENERGIĘ


mazowsze

3 listopada br. Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił „Roczny programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”. Zachęcamy do zapoznania się z tym ważnym dla całego sektora dokumentem. 25.11.2014

Czytaj dalej