Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Projekt „Bez Granic” jest odpowiedzią na zidentyfikowaną potrzebę skierowania odpowiednich działań profilaktycznych dla osób z niepełnosprawnościami mającymi problem z nadużyciem alkoholu,uzależnieniem od niego lub od innych substancji psychoaktywnych. Jest adresowany do osób, których specyfika niepełnosprawności nie pozwala na skorzystanie z ogólnodostępnych ofert kierowanych do osób borykających się z problemem uzależnień. Projekt jest realizowany w okresie od lipca do grudnia 2016 r. na terenie Warszawy.

W ramach projektu zostanie przeszkolona grupa specjalistów – osób bezpośrednio współpracujących z osobami z niepełnosprawnościami – z zakresu profilaktyki uzależnień. Następnie ta grupa przeprowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla beneficjentów Stowarzyszenia Otwarte Drzwi oraz utworzy trzy grupy: grupę wsparcia dla osób współuzależnionych, grupę wsparcia dla osób DDD (Dorosłe Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych) oraz grupę samopomocowa.

Do końca sierpnia 2016 r. trwa rekrutacja do projektu, wszystkie zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Hanną Danielską na adres: h.danielska@otwartedrzwi.pl.

Projekt: Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki selektywnej lub wskazującej wśród osób z niepełnosprawnościami, mających problem ze szkodliwym używaniem lub z uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych – projekt pilotażowy „Bez Granic” realizowany jest przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w okresie w okresie od 01.07.2016 do 31.12.2016 oraz współfinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy.

Dołącz do nas!