Warszawa, 2016.04.05

---
---

Walne Zgromadzenie Członków

W dniu 30 marca 2016 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, które zatwierdziło sprawozdania finansowe (bilans, rachunek wyników) i sprawozdanie merytoryczne z działalności w 2015 roku. Przychody zamknęły się kwotą 6 090 747,37 zł, a dorobek Stowarzyszenia powiększył się o nowy ośrodek – Klub dla Młodzieży. Środowiskowy Dom Samopomocy typu A i B jest już razem w jednym lokalu przy ulicy Przyczółkowej, a Kuchnia Czerwony Rower zdobyła klientów i renomę. Walne zgromadzenie podjęło również uchwały o utworzeniu funduszu żelaznego i rozwijaniu działalności gospodarczej Stowarzyszenia. Sprawozdania za rok 2015 są dostępne w witrynie otwartedrzwi.pl

---

Wiosna

Na podwórku przy ulicy Targowej 82 zakwitły pierwsze tulipany.

---

Streetworkerzy

Dzięki dotacji m.st. Warszawy możemy kontynuować i rozwijać streetworking dedykowany osobom bezdomnym. Dzięki nim osoby przebywające w miejscach niemieszkalnych lub przestrzeni publicznej otrzymają łatwiejszy dostęp do informacji o różnych formach pomocy i wsparcia oraz zachętę do podjęcia starań o zmianę swojej kondycji życiowej.

---

Kuchnia Czerwony Rower w Cannes?

Łukasz Szczybelski oraz Michał Oleksów, autorzy filmu reklamowego poświęconego Kuchni wygrali konkurs Young Creatives i będą mogli zaprezentować swoją pracę w Cannes, gdzie 21 lipca 2016 nastąpi rozstrzygnięcie konkursu międzynarodowego.

---

Kucharz Doskonały 2016 - przygotowania idą pełną parą

Nowe wiadomości z przygotowań do konkursu kulinarnego Kucharz Doskonały 2016. Powstał już spot promocyjny, rozpoczęto rejestrację drużyn i otrzymano pierwsze zgłoszenia, konkurs posiada już nie tyko sponsorów i patronów, lecz również rekomendacje innych organizacji - więcej informacji na stronie WTZ Stowarzyszenia. Konkurs rozegra się 19 maja w Centrum Techniki Kulinarnej DORAM, ul. Racjonalizacji 5 w Warszawie.

---

Wielki i pracowity tydzień

Wielki tydzień był dla nas nie tylko czasem refleksji ale też pracowitym tygodniem. Byliśmy obecni na czterech kiermaszach wielkanocnych, siedem razy można nas było spotkać na Targu Śniadaniowym. Mieliśmy okazję prezentować wyroby, które tworzymy w naszych ośrodkach oraz organizować inne atrakcje dla mieszkańców miasta. Dochód ze sprzedaży wyrobów jest przeznaczony na cele statutowe.

---

Nowy praski ogród

Przystępujemy do tworzenia ogrodu społecznościowego przy ulicy Targowej 82. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy. Jeżeli masz roślinki, nasiona, chcesz posadzić krzew lub posiać zioła - to coś dla Ciebie. Szczególnie gorąco zapraszamy dzieci i młodzież. Wszystkich chętnych prosimy o kontakt: Anna Machalica, tel. 501 264 473, e-mail: a.machalica@otwartedrzwi.pl.

---

1%, czyli bardzo wiele

Czas rozliczeń podatkowych nadal trwa. Pragniemy przekonać Państwa, że 1% przekazany Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi to dobra inwestycja w poprawę jakości życia osób wykluczonych: dzieci z biednych rodzin, osób bezdomnych i z niepełnosprawnościami, mających kłopoty ze znalezieniem pracy oraz problemy mieszkaniowe – a więc w sprawiedliwsze społeczeństwo. A przekonujące odpowiedzi znajdują się właśnie tu.

---
---