Warszawa, piątek, 07.07.2017

---

Skąd w Woli siła?

Osoby z niepełnosprawnością, głównie intelektualną i psychiczną, pełniące rolę edukatorów społecznych/trenerów – w tym jest siła. Dzięki wiedzy zdobytej poprzez swoje osobiste doświadczenia, refleksje i kompetencje poprowadziły szereg spotkań (treningów, warsztatów) m.in. w warszawskich szkołach masowych, specjalnych i integracyjnych.

Projekt SIŁA WOLI realizowany był w 2016 roku. Głównym jego celem było zwiększenie świadomości kilku grup społecznych w zakresie niepełnosprawności, szczególnie intelektualnej, wzmocnienie wizerunku społecznego osób z niepełnosprawnością, zwiększenie udziału osób z niepełnosprawnością w życiu własnych społeczności lokalnych, rozwój ich kompetencji. Odbiorcami projektu byli: osoby z niepełnosprawnością, uczniowie szkół masowych, specjalnych i integracyjnych, rodzice uczniów w wieku szkolnym, studenci uczelni wyższych, pracownicy instytucji rządowych i samorządowych oraz środowisko pracodawców zainteresowanych współtworzeniem społecznie odpowiedzialnego biznesu.

W tym roku realizujemy rozwinięcie i kontynuację tego projektu - SIŁA WOLI II. Zapraszamy do przeczytania wywiadu z koordynatorką tego działania, Justyną Kowalczuk: 

>> WYWIAD <<

---

Uwaga! Projekt „Siła Woli” został nominowany do konkursu S3KTOR 2016 na najlepszą inicjatywę pozarządową. Zagłosuj (kliknij w plakat poniżej). 


Kategoria: Nowatorski

Inicjatywa Stowarzyszenie Otwarte Drzwi: Siła Woli

Każda osoba może zagłosować tylko na jedną inicjatywę. Po zagłosowaniu należy kliknąć w link, który przyjdzie e-mailem, aby potwierdzić głos.

 

DZIĘKUJEMY!!!

---
---